Home About Browse Search
Svenska


Nohrborg, Sandra, 2012. Afrikansk svinpest : förebyggande åtgärder och kontroll ur ett EU-perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
342kB

Abstract

Afrikansk svinpest (ASF) är en hemorrhagisk sjukdom orsakad av ett virus tillhörande
familjen Asfarviridae genus Asfivirus. Sjukdomen kan drabba både tamgrisar och vildsvin och
smittar via indirekt eller direkt kontakt mellan smittade djur men även via vektorer.

Sjukdomen beskrevs för första gången i Kenya på 1920-talet och har sedan mitten av 1900-
talet spridits även utanför Afrika. 2007 spreds smittan till Georgien och därifrån vidare till
Ryssland och resten av Kaukasusregionen. Detta har ökat risken för en introduktion av ASF
till EU.

Då viruset kan spridas på flera olika sätt kan olika riskfaktorer för spridning identifieras.
Detta är dels antropogena riskfaktorer som förflyttning av smittade djur och djurprodukter,
utfordring med matavfall, personal, transportfordon och typ av djurhållning. Riskfaktorer
utöver de som påverkas av människan är närvaro av vektorer samt förekomst av smittan hos
en eventuell vildsvinspopulation.

Flera studier har uppskattat sannolikheten för en spridning av smittan till EU. En studie
beräknade att risken för spridning via legal handel med djur var låg medan en annan studie
uppskattade risken att smittan blir endemisk i EU som låg till medelhög beroende på vilken
typ av djurhållning som tillämpas.

Idag finns inget vaccin och andra kontrollåtgärder måste därför användas. Detta kan vara att
snabbt ställa diagnos, att hålla grisbesättningarnas biosäkerhet hög, att undvika utfodring med
matavfall samt att gå ut med information om sjukdomen till bönder och veterinärer. På global
nivå krävs ett fungerande internationellt samarbete.

Att försöka förhindra och kontrollera spridningen av sjukdomen är viktigt dels ur ett
ekonomiskt perspektiv men även från djurskyddssynpunkt . Som det ser ut idag finns det
många utmaningar att ta tag i. Dels måste forskningen fortsätta vad gäller vaccin, nya
diagnostiska metoder och vektorers roll i Ryssland och Kaukasusregionen, men framför allt
gäller det att motivera bönder och övriga delar av grisindustrin att det lönar sig att
implementera biosäkerhetsåtgärder. En annan utmaning är att få till ett förbättrat
internationellt samarbete. Hänsyn bör också tas till den illegala handeln som ökar risken för
en introduktion av ASF till EU.

Main title:Afrikansk svinpest
Subtitle:förebyggande åtgärder och kontroll ur ett EU-perspektiv
Authors:Nohrborg, Sandra
Supervisor:Sternberg-Lewerin, Susanna
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:29
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Afrikansk svinpest, ASF, kontroll, förebygga, risk, biosäkerhet, EU, smittskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1067
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1067
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2012 11:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:26

Repository Staff Only: item control page