Home About Browse Search
Svenska


Normark, Kristoffer, 2012. The shift in forest and tree limits in Troms County - with a main focus on temperature and herbivores. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
841kB

Abstract

To better understand how various factors affect the establishment of forest and trees around the tree line-ecotone, this study was conducted in Troms County, Norway. The altitude of different forest and tree limits together with the surrounding vegetation type were collected during August 2011. Comparisons of the collected data were made with previously collected data from the same sites conducted 1914 and 1915. On average the forest limit has expanded with 26 meters in altitude, however, an expansion is not statistically significant for the whole area. The tree limit has significantly expanded in altitude. At all weather stations the temperature sum and length of the growing season have increased which is proposed to have positive effects on sapling establishment. There is no significant correlation between the change in sheep density in relation to the shift in forest and tree limit. The shift in reindeer density did not correspond to the shift of forest limit, but to the shift in tree limit. However the coefficient of determination was low which means that reindeer only accounts for a small part of the altitudinal shift. At many sites where the tree limit has expanded, reindeer density has declined which might have provided for new plants to establish and older to grow in size. The altitude of the forest and tree limits increases with increasing distance to the coast, most likely due to the degree of maritimity. It should also be noted that the magnitude of the shift in the limits, decrease with increasing distance to the coast. With reduced amount of reindeers and increased temperature vegetation changes have occurred. The amount of birch forest has increased, most likely, in expense of declined willow-thickets. Also abundance of alpine lichen/moss heath has increased, which might be a result of reduced grazing by reindeers.

,

För att bättre förstå hur olika faktorer påverkar etableringen av skog och träd i och kring
trädgränsen, utfördes denna studie i Troms fylke, Norge. Altituden av olika skogs och trädgränser
samt vegetationen 200 meter nedan och ovan respektive gräns, samlades in under augusti månad
2011. Jämförelser av det insamlade data gjordes med tidigare insamlat data från samma platser
utfört 1914 och 1915. Skogsgränsen har i genomsnitt expanderat med 26 meter i altitud, men en
expansion för hela området är inte statistiskt signifikant. Trädgränsen har expanderat vilket är
statistiskt signifikant. På samtliga väderstationer har både temperatursumman och växtperiodens
längd ökat vilket tros ha en positiv påverkan på plantornas etablering. Det finns ingen signifikant
korrelation mellan förändringen av ren och förändringen av skog och trädgräns. Inget signifikant
samband erhölls för förändring ren och förändring skogsgräns, men ett signifikant samband erhölls
mellan rendensitet och förändringen av trädgränsen. Dock var förklaringsgraden låg vilket betyder
att ren endast förklarar en liten del av förändringen av trädgränsen. Vid flertalet av de trädgränser
som expanderat har rendensiteten minskat vilket kan betyda att en minskning i renantal möjliggjort
för nya trädindivider att etablera sig samt gamla att tillväxa. Altituden för skogs- och trädgränser
ökar med ökat avstånd från kusten mest troligt på grund av en maritim gradient. Vidare kan
konstateras att storleken på gränsernas förändring minskar med ökat avstånd till kusten. Med
minskat antal ren och ökad temperatur har vegetationen förändrats. Mängden björkskog har ökat,
mest troligt, på bekostnad av videsnårklassen. Mängden lav- och mosshed har ökat, vilket kan bero
på minskat bete av ren.

Main title:The shift in forest and tree limits in Troms County - with a main focus on temperature and herbivores
Authors:Normark, Kristoffer
Supervisor:Lindgren, Åsa
Examiner:Ericsson, Göran
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2012:4
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:forest limit, tree limit, temperature, herbivore
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1047
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1047
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forestry production
Language:English
Deposited On:12 Apr 2012 06:12
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics