Home About Browse Search
Svenska


Axelsson Granvik, Hanna, 2012. Plasmahistaminkoncentration hos hundar med mastocytom. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
183kB

Abstract

Mastcellerna deltar i kroppens immunförsvar och utsöndrar flera signalsubstanser och hormoner ut i vävnaderna, dessa substanser har sedan olika effekter på kroppens organ. Histamin är en av dessa substanser och utsöndras från mastcellerna vid inflammation eller vid allergiska reaktioner. Kroppen har fyra histaminreceptorer som alla deltar i inflammationssvaret, de kontraherar glatt muskulatur i exempelvis lungor, livmoder och tunntarm, stimulerar bildningen av saltsyra i magsäcken och gör så att vi får de karaktäristiska myggbetten med svullnad och rodnad.
Mastocytom, mastcellstumör, är en vanlig form av hudtumör hos hundar, de drabbar framför allt vuxna hundar och vissa raser har en ökad risk att utveckla den här typen av tumör. Riskfaktorer tros vara genetiskt påbrå, tidigare inflammation, kronisk inflammation eller eventuellt en viral infektion. Tumörerna uppstår oftast på bålen och i mellangården samt på extremiteterna. Mastocytom varierar ofta i utseende och kan vara svåra att diagnostisera kliniskt utan att först göra en histopatologisk undersökning. Genom åren har flera olika graderingssystem tagits fram för att underlätta diagnostiseringen, det som användas mest i dag är den histologiska Patnaik-graderingen från 1984. Men det används även andra system så man bör vara noga med att hålla kolla på vilket system olika veterinärer och patologer hänvisar till.
Mastocytom har högre histaminvolym än normala mastceller och man har sett att hundar med mastocytom har högre plasmahistaminkoncentration än friska hundar. Man har dock inte kunnat koppla plasmakoncentrationen till vare sig storleken på tumören eller dess celltäthet. En effekt som denna högre koncentration har på drabbade hundar är att de lättare får magsår eftersom histaminet ökar produktionen av saltsyra i magsäcken. Detta behandlar man med så kallade H2-antagonister som hämmar histaminets effekt på magsäckens celler. En studie har även visat att plasmahistaminkoncentrationen hos hundar med mastocytom efter operation av tumören sänktes.

,

Mast cells participate in the body’s immune system and secrete multiple signal substances and hormones into the surrounding tissues, these substances have different effects on the body’s organs. Histamine is one of these substances and it is secreted from mast cells at inflammation or at allergic reactions. The body has four histamine receptors which all participate in the inflammation process, for example they contract smooth muscle cells in the lungs, uterus and small intestine, they stimulate the production of hydrochloric acid in the stomach and gives us the characteristic mosquito bites with the swelling and redness.
Mastocytoma, mast cell tumor, is a common form of skin tumor in dogs, it mostly affects adult dogs and certain breeds have a higher risk of developing this type of tumor. Risk factors are thought to include hereditary, previous inflammation, chronic inflammation and possibly viral infections. The tumors usually appear on the trunk, the perineum and on the extremities. Mastocytoma often varies in appearance and can be difficult to diagnose without first making a histopathological examination. Over the years several different grading systems has been developed to ease the diagnosing, the one used mostly today is Patnaik’s system from 1984, but there are several other systems in use so you need to be cautious with what type of system different veterinarians and pathologists refer to.
Mastocytoma has a higher histamine volume then normal mast cells and it has been shown that dogs with mastocytoma have a higher plasma histamine concentration than healthy dogs. It has not been possible to link the plasma concentration to either the size of the tumor or its cell density. One effect this high plasma concentration has on dogs is that they more easily develop gastric ulcer because of the increased production of hydrochloric acid caused by the histamine in the stomach. This is treated with H2 receptor antagonists, which inhibits the histamines effect on the stomach cells. One study has shown that plasma histamine concentration in dogs with mastocytoma drops after surgical removal of the tumor.

Main title:Plasmahistaminkoncentration hos hundar med mastocytom
Authors:Axelsson Granvik, Hanna
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:35
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:mastcell, mastcellstumör, mastocytom, histamin, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1056
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1056
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2012 14:09
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics