Home About Browse Search
Svenska


Claeson, Thebi, 2012. Katten som modelldjur för lungcancer på människa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Lungcancer är en av de dödligaste formerna av cancer idag. Speciellt en typ av lungcancer har
ökat på senare år vilket är adenocarcinom med subtypen bronchioloalveolärt carcinom (BAC).
Det har föreslagits att lungcancer på katt skulle kunna vara en bra modell för forskning på
BAC.
”Lung-digit syndrome” är en ofta beskriven form av lungcancer hos katt. Syndromet finns
även rapporterat hos människa. Lungtumören metastaserar till de distala falangerna och är
ibland det första symptomet patienten visar. Den här typen av metastas innebär oftast en
mycket dålig prognos.
I en jämförelse mellan humant och felint adenocarcinom kan man se likheter mellan histologi,
spridning och könsfördelning. Om man jämför felint och humant BAC så finns det likheter
histologiskt men katter har inte BAC tillräckligt hög utsträckning för att det ska ge något bra
forskningsunderlag. Metastaser i falangerna är vanligare på katt än människa vilket kan ge
insikter i hur cancer sprids.

,

Pulmonary cancer has one of the highest mortality rates of cancer today. Especially one form
of lung cancer has increased over the last years, adenocarcinoma with the subtype
brochioloalveolar carcinoma (BAC). It has been suggested that lung cancer in cats could
make a good model for research on BAC.
The “Lung-digit syndrome” is an often described type of lung cancer in cats. The syndrome
has also been seen in humans. The lung tumor metastasizes to the distal phalanges and
sometimes it is the first symptom the patients exhibits. This type of metastasis often means a
poor prognosis for the patient.
In a comparison between human and feline adenocarcinoma you can see similarities in
histology, spread and sex distribution. When you compare human and feline BAC you see
similar histological types but cats have too low incidence of BAC to yield a good research
material. Metastases to the phalanges are more common in cats than humans. This may give
an opportunity to study how cancer spreads.

Main title:Katten som modelldjur för lungcancer på människa
Authors:Claeson, Thebi
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:12
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:katt, adenocarcinom, bronchioloalveolärt carcinom, lungcancer, animal models
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1049
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1049
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2012 09:34
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics