Home About Browse Search
Svenska


Victorsson, Ida, 2012. Orsaker till osteosarkom hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
231kB

Abstract

Osteosarkom, (OS) är hundens vanligaste primära bentumör. Appendikulärt OS förekommer
oftare än axialt, med långa rörbenens metafysregion som predilektionställe. Etiologin bakom
tumören är ännu okänd men flertalet riskfaktorer som t ex. ålder och storlek har identifierats.
Det är framförallt stora och äldre hundar som drabbas. Vissa raser som t ex. rottweiler och
grand danois har visat en högre prevalens, och detta har bidragit till studier på om OS är
ärftligt.
OS hos människa och hund har mycket gemensamt, som t ex. predilektionsställen, malignitet
och metastasförmåga. Även genetiska förändringar har visat stora likheter mellan arterna och
detta har gjort hunden till ett modelldjur för forskning på OS.
Tumörbildning beror i många fall på förändringar av tumörsuppressorgener som p53 och
retinoblastom, Rb. Dessa gener skall normalt skydda kroppen från förändrade celler genom att
hindra mitos för att kunna reparera skadan, eller försätta alltför skadade celler i apoptos.
Förändringar på tumörsuppressor- och onkogener spelar en central roll i tumörgenes. OS har
visat sig innehålla återkommande förändringar av dessa gener hos både människa och hund.
Det är dock ännu oklart exakt hur dessa förändringar påverkar initiering, utveckling, och
prognos av tumörformen.

,

Osteosarcoma, (OS) is the most common malignant bone tumour in dogs. OS occurs more
frequently in the appendicular skeleton than the axial, and predilection site is the metaphyseal
region of long bones.
The aetiology behind OS is still unknown but several risk factors have been identified, such as
age and body size. Mainly old, large and giant dogs are affected and some breeds like
Rottweiler and Grand danois show an increased susceptibility. This higher prevalence among
certain breeds has contributed to studies on inheritability of OS.
OS in men and dogs share similarities such as predilection sites, malignancy and tendency to
metastasize. There are also genetic alterations in patients with OS that has shown similar
features in these two species, and it has made the dog to an osteosarcoma research model.
Tumour genesis is often due to alterations of tumour suppressor genes like p53 and
retinoblastoma, Rb. These genes are normally protecting the body from altered cells by
3
inhibiting mitosis, either for cell reparation or to induce apoptosis. Changes in tumour
suppressor- and oncogenes have a central role in tumour genesis. OS has shown to exhibit
recurrent alterations of these genes in both men and dog. Still it remains unknown how these
changes in detail are affecting initiation, progression and prognosis of this tumour.

Main title:Orsaker till osteosarkom hos hund
Authors:Victorsson, Ida
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:28
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Rb, retinoblastom, hund, osteosarkom, p53, ärftlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1048
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1048
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2012 14:13
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics