Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Henrik, 2012. Central Peripheries: speculation and strategy for a land less mentioned. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

As the contemporary discourse surrounding urbanism is almost exclusively focusing on aspects of density and traditional urban qualities, it entrenches notions of what constitutes a proper city and countryside. But beyond this urban-rural dichotomy is another highly contemporary landscape. A territory usually mentioned as sprawl, peri-urban, wasteland, edge city, etc. Although its existence is due to mobilization, telecommunications, globalization and other phenomena of modern life, it is a landscape without an own name or place in public awareness.
This thesis provides a case study of how to map and intervene in such a landscape, specifically along the border between Malmö and Burlöv municipalities in southern Sweden. Its structure is composed of a sequence of three parts:
1 Spatial Conditions:
Divided up in the sections Network, Fringe and Void. These describe and discuss the dynamics between technology, economics, social practices and planning in a landscape that is neither urban nor rural.
2 Spatial Investigations:
In which the creative agency of mapping is used to produce maps that reveal the complexity of the landscape between Malmö and Burlöv. As the municipal border comprises two administrative peripheries it is chosen as a section through this ambiguous landscape.
3 Spatial Interventions:
A proposal for design strategy that aims to provide a platform for a new awareness and appropriation of the peri-urban landscape. The strategy consists of five parts spanning from basic infrastructures to modular furniture and is combined with a concept for gamifying the site to create incentives for its use.
The thesis is concluded with a discussion of the possible effects of an eventual implementation of the design strategy, as well as a reflection on why landscape architects should take the role as active agents in peri-urban landscapes.

,

Då den samtida diskussionen rörande urbanism nästan uteslutande fokuserar på densitet och traditionell stadsmässighet cementeras föreställningar om vad som utgör stad respektive landsbygd. Men bortom den urban-rurala dikotomin finns ett annat, högst samtida, landskap. Detta territorium omnämns ofta som sprawl, peri-urbant, skräpmarker, stadsrand, etc. Trots att dess existens beror på mobilitet, telekommunikation, globalisering och andra typiskt moderna fenomen, saknar detta landskap ett eget namn och plats i det offentligas medvetenhet.
Detta examensarbete utgör en fallstudie i hur man karterar och ingriper i ett sådant landskap, specifikt längs gränsen mellan Malmö och Burlöv kommuner i södra Sverige. Arbetets struktur är uppdelat i en sekvens av tre delar:
1 Rumsliga tillstånd:
Utgörs av delarna Nätverk, Rand och Tomrum. Dessa beskriver och diskuterar dynamiken mellan teknologi, ekonomi, sociala handlingar och planering i ett landskap som varken är urbant eller ruralt.
2 Rumsliga undersökningar:
I vilket karteringens kreativa aspekt används för att producera kartor som avslöjar komplexiteten i landskapet mellan Malmö och Burlöv. Eftersom kommungränsen är sammansatt av två administrativa periferier används denna som en sektionslinje genom detta mångtydiga landskap.
3 Rumsliga ingrepp:
Ett förslag till designstrategi som ämnar utgöra en plattform för en ny medvetenhet och appropriering av det peri-urbana landskapet. Strategin utgörs av fem delar som spänner från grundläggande infrastrukturer till modulära möbler och är kombinerad med ett koncept för hur platsen kan spelifieras för att skapa incitament för dess användning.
Examensarbetet avslutas med en diskussion rörande möjliga effekter av en eventuell implementering av designstrategin, samt en reflektion över varför landskapsarkitekter bör axla en aktiv roll i det peri-urbana landskapet.

Main title:Central Peripheries: speculation and strategy for a land less mentioned
Authors:Olsson, Henrik
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Olwig , Kenneth and Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landscape, landscape architecture, network, peri-urban, terrain vague, process oriented design, creative mapping, gamification
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:03 Apr 2012 05:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page