Home About Browse Search
Svenska


Björkqvist, Ida and Ringström, Rasmus, 2011. Uppfödning av mjölkraskalvar : hur och varför gör lantbrukaren på ett visst sätt?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En kalv som får en dålig uppväxt löper större risk för att drabbas av sjukdomar och därför producera mindre mjölk när den blivit ko. Målet med den genomförda studien har varit att genom kvalitativa djupintervjuer med lantbrukare försöka påvisa skillnader i inhysning och skötsel av kalvar på olika gårdar. Den givna mallen för kalvskötsel känner de flesta lantbrukarna till. Med detta arbete skall det klargöras om denna mall följs. Vi ville således undersöka om det finns fler aspekter vad det gäller kalvhälsa än exempelvis miljö, utfodring och byggnader. Få studier gick att finna som utgick från hur lantbrukarens inställning till kalvskötsel påverkar kalvens uppväxt och hälsa.

,

Vi besökte sju gårdar i besättningsstorlekarna mellan 85-600 kor. Alla höll sina kor i lösdriftsstall. Vi valde att enbart besöka lösdrift eftersom att de har kalvningsboxar och att det fortfarande finns många uppbundna stall som saknar kalvningsbox. Frågor kring kalvningsbox hade vi valt som en del i vår studie.

,

Frågor som ställdes i intervjuerna gällde områden som kontakt mellan djur och människa respektive mellan mor och avkomma, utfodring och skötsel av den späda kalven samt inhysning av kon runt kalvningen.

,

För att vi skulle kunna skapa en bra relation med lantbrukarna var vi tvungna att göra intervjun totalt anonym. Detta gjordes för att säkerställa ärliga svar. De resultat som vi har fått fram genom denna studie visar att det finns olika uppfattningar och varierande attityder mellan olika lantbrukare som påverkar hur kalven föds upp. Eftersom det endast ingår sju gårdar i denna studie så är det svårt att dra några säkra slutsatser utifrån de resultat som vi har sammanställt.

,

Slutsatsen av den här studien är bland annat att lantbrukarna ser kalvarna som en viktig del i produktionen. Det som skiljer de olika gårdarna åt är att vissa lantbrukare trots detta har svårt att se kalven som en inkomstbringande källa.

Main title:Uppfödning av mjölkraskalvar
Subtitle:hur och varför gör lantbrukaren på ett visst sätt?
Authors:Björkqvist, Ida and Ringström, Rasmus
Supervisor:Ventorp, Michael
Examiner:Alwall, Catharina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:inställning, råmjölk, kalvuppfödning, intervju
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1073
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1073
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2012 07:42
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page