Home About Browse Search
Svenska


Danielsson, Viktor and Söderberg, Jennie, 2012. Södras finansieringsmodell : en undersökning av medlemmars benägenhet att handla med emissionsinsatser. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
750kB

Abstract

En kooperativ förening ägs och nyttjas av sina medlemmar. För medlemmarna finns det
många fördelar med att ingå i ett kooperativ, men i takt med att organisationen växer uppstår
ofta problem. Ett problem är att avståndet mellan styrelsen och medlemmarna ökar, vilket
leder till att många medlemmar får minskat inflytande över hur organisationen ska drivas och
utvecklas. Ett annat problem är att det kollektiva kapitalet växer utan att medlemmarna tjänar
nämnvärt på det. Det kollektiva kapitalet ägs gemensamt av alla medlemmar, men ingen
medlem har individuell äganderätt till det. Då föreningen blir stor uppstår alltså en situation
där medlemmarna ser till sitt eget bästa, vilket i detta fall är att ta del av föreningens
erbjudanden, tjänster, rådgivning, handlemsmöjligheter m.m. Detta innebär att nyttjarrollen
ökar och att ägarrollen får en mindre betydelse, vilket inte gynnar föreningen på lång sikt.
För att öka medlemmarnas intresse för sin förening och för att göra dem mer aktiva som ägare
har många föreningar valt att införa flera finansiella instrument. Flera föreningar arbetar t.ex.
med att emittera delar av det kollektiva kapitalet till medlemmarna, som i sin tur har möjlighet
att sälja sina emissionsinsatser eller köpa andra medlemmars emissionsinsatser. Problemet är
att medlemmarnas intresse, för att bedriva en sådan handel, är lågt i många föreningar. En låg
handelsaktivitet resulterar i att marknadsvärdet för insatserna blir svårbedömt.
Inom skogsägarföreningen Södra ger emissionsinsatser och förlagsinsatser god ränta och är
dessutom fritt omsättningsbara under marknadsvillkor för att medlemmen ska kunna realisera
sitt kapital. Dessa finansiella instrument har dock använts med måttligt aktivitet av
medlemmarna. Det svaga intresset tros bero på att medlemmarnas kunskap om
finansieringsinstrumenten inte är tillräcklig hög. Detta i sin tur kan bero på att
handelssystemet är krångligt att sätta sig in i. Syftet med denna studie är därför att utreda om
medlemmar har bristande kunskaper vad gäller Södras finansieringsmodell. Vidare undersöks
vilka övriga egenskaper hos medlemmarna som kan påverka handeln. Avslutningsvis görs en
jämförande studie med Lantmännenmedlemmarnas kunskapsnivå om Lantmännens
finansieringsmodell. För att besvara syftet användes beteendevetenskaplig teori och empirin
insamlades genom en webb-enkätundersökning bland Södras medlemmar.
Studien visar att Södras medlemmar överlag har en god uppfattning om att Södra tillåter
handel med emissionsinsatser. De har dock bristande kunskaper om hur man går till väga för
att handla med insatserna och vilken avkastningsnivå insatserna har. Studien visar även att
medlemmar som själva söker information om emissionsinsatser är mer benägen att handla.
Även de medlemmar som diskuterar handel med någon i sin nära omgivning handlar mer.
Övriga faktorer som påverkar medlemmarnas benägenhet att handla är tillgången på tid och
kapital. Ju större skogsinnehav, ju mer tid medlemmarna lägger ner på sitt skogsägande och ju
högre ålder medlemmarna har, desto mer benägna är de att handla. Sist visar studien att
Södras medlemmar har högre kunskap om sin finansieringsmodell än vad
Lantmännenmedlemmarna har om sin finansieringsmodell.

,

A cooperative is owned and controlled by its members. As a member, there are many
advantages of being part of a cooperative, but as the cooperative grows larger there are also
several problems occurring. For example, there will be an increased distance between the
members and the board resulting in members losing interest in controlling and managing the
cooperative. Furthermore the unallocated capital, which is owned by all members collectively,
becomes larger without it really contributing to increasing the members’ individual return.
Therefore the members naturally focus more on the user role of the cooperative, which means
that they use the services of the cooperative, trading offers and counseling support. This focus
on the user role is not good for the cooperative in the long run.
Several cooperative boards are well aware of this problem and are working diligently to
resolve this matter. A way to increase the members’ owner role and incentives to be a part of
the cooperatives development is to give them a larger individual stake in the company. The
cooperatives can do this by transferring parts of the unallocated capital to the members, which
create a larger return for them. This transfer results in bonus shares for the members, and the
shares are tradable under market conditions. But the problem is that the members’ interest in
using this trading possibility often is low. And if the trading activity is low it is difficult to
properly estimate to which value the shares should be traded.
The large Swedish forestry cooperative Södra has since 2008 issued bonus shares for its
members. The shares generate high return compared to common stocks and are tradable. But
Södras’ board is experiencing the problems mentioned above, where members’ usage of the
trading possibility is low. One explanation for this could be that the members’ knowledge in
the cooperatives financial model is low, due to a complicated trading routine.
The purpose of this study is to investigate if the members have insufficient knowledge about
Södras’ financial model. This study tries to identify member features that affect the members’
willingness to trade with bonus shares. The results of this study are compared with a similar
study of another Swedish cooperative, Lantmännen, conducted in 2010. The comparison
explains whether members’ level of knowledge about the two cooperatives’ financial models
differs. The study uses behavioral theories as the analytical tool. Data originates from a Web
survey among 920 members of Södra.
The result of this study shows that members generally know that it is possible to buy and sell
the bonus shares. They lack, however, knowledge about how to carry out the actual
transaction and knowledge about what level of return the bonus shares generate. Members
who are more active in gathering information about the trading possibility are trading to a
greater extent. Members, who discuss their trading decision with relatives and close friends,
are more likely to trade with their shares. Members of high age, with large forest properties
and members who spend much time on managing their forest, are more likely to trade with
their shares. Members from Södra have more knowledge about the cooperative’s financial
model than members from Lantmännen have about Lantmännens’ financial model.

Main title:Södras finansieringsmodell
Subtitle:en undersökning av medlemmars benägenhet att handla med emissionsinsatser
Authors:Danielsson, Viktor and Söderberg, Jennie
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:711
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:emissionsinsatser, handel, egenskaper, medlemmar, kunskap, kooperativ
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1014
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1014
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2012 07:57
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics