Home About Browse Search
Svenska


De Soysa, Chilani, 2011. Visst vill jag köpa det här : en studie om vilka marknadsföringsstrategier som kan användas av livsmedelsföretag för att marknadsföra exklusiva livsmedel i butik. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
641kB

Abstract

Marknadsföring är något centralt i livsmedelsbutiker. Detta tillföljd av ett överskott av
livsmedelsbutiker vilket har inneburit att konkurrensen hårdnat inom denna bransch då de
flesta butiker riktar sig mot samma kundsegment (pers. med., Nilsson, 2011) . I Sverige har en
successiv efterfråga på exklusiva livsmedel vuxit fram (pers. med., Svahn, 2011). Samtidigt är
utbudet av exklusiva livsmedel i livsmedelsbutiker som tillhör Ica, KF Group och Axfood
fortfarande litet jämfört med exempelvis holländska livsmedelsföretag (pers. med.,
Goedegbure, 2011). Fortsätter efterfrågan att växa kan den utveckling som skett i andra länder
komma till Sverige. Exklusiva varor är något människor tenderar att efterfråga oavsett om det
är lågkonjunktur eller högkonjunktur (pers. med., Nilsson, 2011). Därför har vissa butiker
försiktigt börjat lansera exklusiva livsmedel (pers. med., Svahn, 2011). Syftet med denna
studie är att studera vilka marknadsföringsstrategier som företag kan använda sig utav för att
kommunicera ut exklusiva livsmedel i livsmedelsbutiker. Syftet var även att undersöka hur en
kunds köpprocess ser ut, och hur kan den kan påverkas med hjälp av psykologiska
marknadsföringsstrategier. Marknadsföring i butik kunde delas in i två kategorier, konkreta
marknadsföringsstrategier i butik och psykologiska marknadsföringsstrategier i butik
De fem marknadsföringsstrategierna i butik som belyses i denna uppsats är positionering,
informationsprocessen, butikers layout, produktexponering samt marknadsföring som riktar
sig till kundens sinnen. På detta sätt kan företag influera kunder att köpa exklusiva livsmedel.
Genom att rikta sig mot kundens sinnen kan butiker likaså skapa behagliga butiksmiljöer
vilket gör kunderna mer mottagliga för att inspireras till köp då det visat sig att stressade
kunder handlar mindre (Nordfält, 2007).
Sammanfattningsvis kan det sägas att det är viktigt att exklusiva livsmedel inte marknadsförs
som andra livsmedel. Därför måste butiker med hjälp av de olika marknadsföringsstrategierna
särskilja produkterna åt så att de attribut som gör dessa produkter exklusiva lyfts fram då
dessa varor har ett högre pris. Kunden måste tycka att det är värt att betala ett högre pris för
dessa varor.

,

The marketing system has become the center of the grocery stores. This is followed by a
surplus of food stores which have led to an increasing competition among the retail stores due
to the fact that they are competing over the same customer segments (Nilsson, 2011). In
Sweden, a growing demand for premium food has been noticed (Svahn, 2011). Meanwhile,
the range of premium food in grocery stores belonging to ICA, KF Group and Axfood is still
rather small compared with, for example Dutch food companies (Goedegbure). If the demand
continues to grow in Sweden, Swedish retail stores will have to expand their supply on
premium goods. Premium products are products that people tend to demand even if it is
recession (Nilsson, 2011). Therefore, some stores have begun to launch premium food
(Svahn, 2011). The purpose of this study is to look at the marketing strategies that companies
can use to market premium food in grocery stores. The aim is to examine how a customer's
buying process looks, and how it can be influenced by psychological marketing strategies.
Marketing the store could be divided into two categories, specific marketing strategies in
retail stores and psychological marketing strategies in retail stores.
The five specific in-store marketing strategies that this report is focusing on are positioning,
information processing, store layout, product facings and marketing that aims to influence
customers senses. Using these strategies, companies can influence customers to buy premium
food. To focus on what customers perceive is important, where a marketer can try to create a
pleasant in-store environment in order to make customers less stressed during their shopping.
This, since, studies have shown that stressed customers tend to buy fewer products than calm
once (Nordfält, 2007).
In conclusion it can be said that premium food cannot be marketed in the same way as regular
food in stores. It is important to focus on the attributes that makes a premium product
exclusive. A marketer needs to use the different marketing strategies to differentiating the
premium product from regular products in order to motivate the higher price range.

Main title:Visst vill jag köpa det här
Subtitle:en studie om vilka marknadsföringsstrategier som kan användas av livsmedelsföretag för att marknadsföra exklusiva livsmedel i butik
Authors:De Soysa, Chilani
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:681
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:marknadsföring, butik, exklusiva livsmedel, sinnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1010
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1010
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Additional Information:Examensarbetet är skrivet under 2011 men publicerat 2012.
Deposited On:21 Mar 2012 15:12
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics