Home About Browse Search
Svenska


Carlsund, Anna, 2012. Förekomst av agens i kattsnuvekomplexet på ett svenskt katthem. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
307kB

Abstract

Conjunctival swabs from 12 cats in a Swedish animal shelter were analyzed by real-time PCR for FHV-1, Mycoplasma felis and chlamydiae. The purpose of this study was to see whether and to what extent these agents can be detected and if they were detected from cats housed in quarantine or in the adoption department. Samples were first taken upon arrival at the quarantine and then a second sample was taken two weeks after moving to the adoption department, or upon presentation of signs of disease. The cats spent the quarantine period in two separate quarantines: five in a new quarantine (quarantine A) and seven in a room in the old shelter (quarantine B). The difference between these quarantines was that in B the cats were often mixed together ant the hygiene routines were not as good as in quarantine A. Of a total of 24 samples, 7 (29%) were positive for any of these agents, of these two were positive for two agents at the same time. Seven out of 12 cats (58%) were positive for FHV-1, 2 of 12 (16%) were positive for Mycoplasma felis and no samples were positive for chlamydiae. All positive cats except one had been quarantined in quarantine B. Five of the cats showed clinical signs of disease (sneezing and nose discharge + / - eye flow) at the second sampling. It is likely that the cats that were positive for FHV-1 had become infected at an earlier stage and activated a latent infection. This because six of these seven cats came from multi-cat households, three of these were not mixed with other cats and two of these were positive at the first sampling. Some of the cats were suspected of getting the infection at the shelter since they did not come from multiple cat homes, or were mixed with other cats. The cats that were positive for Mycoplasma felis were suspected of being infected at the shelter since they both were mixed with other cats. These cats also had a co-infection with FHV-1, which may have made them especially vulnerable. The study shows evidence that quarantine works satisfactorily when the cats were housed in quarantine A in the new building (only had one positive cat of five cats housed in that quarantine and of the seven positive totally). The study also shows that the shelter does not need to expand vaccination routines to also vaccinate against chlamydiae. Since the problem at this shelter lies in the presence of FHV-1 the preventive efforts should attach great importance to reduce direct contact between cats, careful hygiene and reducing stress in cats.

Further studies are needed to be able to draw more conclusions on the risk of being infected depending on the background, quarantine and vaccination status of the cat.

,

I denna studie togs svabbprov från konjunktiva på 12 stycken katter på ett svenskt katthem. Proverna analyserades med realtids-PCR för FHV-1, Mycoplasma felis och klamydia. Syftet med studien var att se om och i vilken grad dessa agens förekom samt var i katthemmets inslussningsystem de kunde påvisas (vid ankomst eller efter att katterna vistats en tid på katthemmet). Provtagningen skedde i form av ett första prov vid ankomsten till katthemmet samt ett andra prov två veckor efter flytt till visningsavdelningen eller vid uppvisande av sjukdomssymtom. Katterna tillbringade karantänstiden i två olika karantänslokaler: fem stycken i karantänen i katthemmet (karantän A) och sju stycken i en lokal i det gamla katthemmet (karantän B). Skillnaden mellan dessa lokaler var att i karantän B blandades ofta katterna och hygienrutinerna var sämre i B än i A. Av totalt 24 prov var 7 (29 %) positiva för något av dessa agens, två av proven var positiva för två agens vid samma tillfälle. Sju av 12 (58 %) provtagna katter var vid något provtagningstillfälle positiva för FHV-1, 2 av 12 (16 %) var positiva för Mycoplasma felis och inget prov var positivt för klamydia. Alla positiva katter förutom en hade vistats i karantän B och fem av de sju katterna från vilka något agens kunde påvisas visade tecken på sjukdom (nysning och snuva +/- ögonflöde). I denna studie misstänks katterna som var positiva för FHV-1 sannolikt ha smittats innan de kom till katthemmet och på katthemmet ha aktiverat en latent infektion. Detta är sannolikt för att 6 av 7 katter kom från flerkattshushåll, tre av dessa inte blandades med andra katter och två var positiva vid första provtagningen och inte borde ha hunnit smittas på katthemmet. Några av katterna misstänks ha blivit smittade på katthemmet för att de inte kom ifrån flerkattshem och för att de blandades med andra katter. De katter som var positiva för Mycoplasma felis misstänks ha blivit smittade på katthemmet då båda dessa katter blandades med andra katter. Dessa katter hade även en samtidig infektion med FHV-1 vilket kan ha gjort dem extra mottagliga. Studien tyder på att karantänen fungerar tillfredställande då de katter som satt i karantän A i den nya byggnaden bara hade en positiv katt (av de totalt fem katterna i karantän A). Studien visar även att katthemmet inte behöver utvidga vaccinationsrutinerna med att även vaccinera mot klamydia. Då studien visar att problemet på detta katthem framförallt ligger i förekomsten av FHV-1 som är en kontaktsmitta så bör det förebyggande arbetet lägga stor vikt vid att minska direktkontakt mellan katter, noggrann hygien samt minska stressen hos katterna.
Vidare studier behövs för att kunna dra fler slutsatser avseende risken för en katt att infekteras beroende på bakgrund (hittegods/ensamkatt eller djurskyddsärende/flerkattsfamilj), karantän och vaccinationsstatus.

Main title:Förekomst av agens i kattsnuvekomplexet på ett svenskt katthem
Authors:Carlsund, Anna
Supervisor:Ström-Holst, Bodil
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:19
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Kattsnuva , Katthem, Chlamydophila felis, Mycoplasma felis, Felint herpesvirus typ 1, Vaccination, Förebyggande arbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-975
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-975
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2012 10:09
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 07:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics