Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Johanna, 2012. Kan kolloidcentrifugering förbättra spermiekvaliteten hos hund?. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
401kB

Abstract

Denna studie undersökte om så kallad ”Single layer centrifugation” (SLC) genom en silanöverdragen silikat kan selektera spermier med bättre kvalitet. SLC är en metod för att separera spermier med bra kvalitet från andra celler och seminalplasma genom att utnyttja deras olika densitet.
Egenskaperna hos spermier varierar mellan arter och därför även möjligheterna att spara och förvara spermier. Utvärdering av spermiekvalitet är viktigt för att förutsäga den fertila förmågan och även utvärdera påverkan de olika processerna som spermierna utsätts för. I denna studie har spermiernas morfologi, motilitet, membranintegritet och akrosomintegritet undersöktes.
Ejakulat från sex hundar av olika ras och ålder användes. Ejakulaten delades i ett prov för SLC och en kontroll. Morfologiska undersökningar utfördes på spermalaboratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Motiliteten bedömdes både subjektivt och med hjälp av datoranalys. Membran- och akrosomintegritet bedömdes i fluorescensmikroskop. De tre sistnämnda kontrollerna utfördes både före frysning samt 0 och 4 timmar efter upptining. Som frysbuffert användes UE-1 och UE-2.
Resultaten var lovande då man kunde se tendenser till att SLC var bättre än vanlig centrifugering på alla bedömda parametrar och den hade statistiskt signifikant bättre akrosomintegritet fyra timmar efter upptining.
Det skulle vara intressant med vidare studier på ett större antal hundar för att få mer tillförlitliga resultat och sedan gå vidare med studier för att undersöka om det går att rena hundsperma från bakterier. Detta för att kunna minska tillsatsen av antibiotika i spädningsvätskor.

,

This study examined if so-called "single layer centrifugation" (SLC) through a silane-coated silica can select sperm with better quality. SLC is a method to separate spermatozoa with good quality from other cells and seminal plasma by exploiting their different densities.
The characteristics of sperm varies between species and therefore also the potential to save and store sperm. Evaluation of sperm quality is important for predicting the fertile ability and also to evaluate the impact of the various processes which sperm are exposed to. This study has examined sperm morphology, motility, membrane integrity and acrosome integrity.
Ejaculate from six dogs of different breed and age were used. The ejaculate was divided in one SLC-sample and one control sample. Morphological evaluation was carried out on semen laboratory at the Swedish University of Agricultural Sciences. Motility was assessed both subjectively and by computer analysis. Membrane and acrosome integrity was assessed in a fluorescence microscope. The last three checks were carried out both before freezing and 0 and 4 hours after thawing. UE-1 and UE-2 was used as freezing buffer.

The results were promising as you could see trends that the SLC was better than normal centrifugation on all the examined parameters and acrosome integrity 4 hours after thawing was significantly better.
It would be interesting with further studies on a larger number of dogs to get more reliable results and then proceed with studies to investigate the feasibility of clean dog semen from bacteria. This is to reduce the addition of the antibiotics in the buffer solutions.

Main title:Kan kolloidcentrifugering förbättra spermiekvaliteten hos hund?
Authors:Karlsson, Johanna
Supervisor:Axnér, Eva
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:5
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:SLC, hund, reproduktion, spermafrysning, kolloidcentrifugering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-974
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2012 09:47
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 07:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics