Home About Browse Search
Svenska


Norén, Eva, 2012. Utvärdering av möjligheten att införa en plattform för djurägarinitierad dödsfallsrapportering av hundar samt därpå baserad forskning och avelsurval. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
474kB

Abstract

There are about 700 000 dogs in Sweden. Roughly 70 % of the dogs are purebred and registered in the database at the Swedish Kennel Club (SKC). The database includes records of birth date, pedigree, offspring and results from e.g. veterinary examinations related to genetic health programs.
Every year approximately 10% of the dogs die; most are euthanized by a veterinarian. Dog mortality data is stored as digital medical records at animal clinics and in insurance databases.
Dog owners tend to register their puppy in the SKC, but they rarely report that the dog has passed away. A dog registered in the SKC database is handled as being alive until it is either reported dead or 20 years have passed. This means that the records of most registered dogs are out of date and that the total number of live dogs registered in the SKC database is unknown.
In order to properly evaluate a genetic health program, birth, health and mortality data is required. Combining SKC data, including birth date and examination results with mortality data such as date and cause of death, would provide the necessary information.
The main purpose of this study was to present and evaluate the possibilities of introducing the concept of “dog mortality reporting”, meaning that animal clinic personnel report to the SKC as required by the pet owner. The work included describing a solution, or platform, that can be used for entry and analysis of canine mortality data. Another purpose was to analyse if and how this platform could be used for research and planned breeding.
Information was gathered mainly by interviewing people at the SKC, animal clinics, insurance companies as well as breeders and dog owners. Questions in writing were sent to software vendors and to the Swedish Board of Agriculture.
One conclusion was that it most likely would be possible to introduce “dog mortality reporting” in Sweden, provided that the SKC is successful in informing and motivating both breeders/dog owners and veterinarians/employees at animal clinics around the country.
Mortality data could then be transferred from the Veterinary Practice Management Software at the clinic to the SKC database and be presented e.g. through the SKC web site. The SKC database, including mortality data, would then provide a data source that can be used for selection of breeding stock, evaluating genetic health programs and various studies regarding canine mortality.

,

I Sverige finns över 700 000 hundar, varav ca 70 % är av känd ras. Flertalet hundar av känd ras är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). I SKK:s olika register lagras bland annat uppgifter om födelsedatum, härstamning, avkommor, tävlingsresultat och resultat från veterinärundersökningar inom genetiska hälsoprogram.
Varje år avlider drygt 70 000 hundar, och de flesta avlivas av veterinär. Komplett dödsfallsinformation finns framför allt lagrad i de journalsystem som finns på djurkliniker och djursjukhus ute i landet. Delar av denna information finns också i databaser hos djurförsäkringsbolagen, i vissa fall överförd online.
Idag är det naturligt för hundägare att registrera sin hund i SKK, men dödsfall inrapporteras mycket sällan. Följden blir att hundarna i det så kallade Hundregistret ligger kvar som aktiva, tills de efter 20 år markeras som avlidna. Detta medför, förutom inaktuella uppgifter på individnivå, att korrekt information om totalt antal registrerade hundar saknas.
För att bättre kunna utvärdera effekterna av genetiska hälsoprogram, vore det önskvärt att kombinera SKK:s uppgifter om den enskilda hunden inklusive resultat från veterinärundersökningar, med information om orsak och tidpunkt för dödsfall/avlivning. På så sätt skulle individerna kunna följas ”hela livet”.
Detta arbete syftar primärt till att utreda förutsättningarna för att införa en frivillig dödsfallsregistrering av hundar, där klinikerna på djurägarens begäran hanterar inrapportering av dödsfall till SKK. En viktig del av arbetet har bestått i att identifiera och belysa förutsättningarna för att skapa en lösning för detta. Utöver detta har möjligheter och begränsningar för att utnyttja den föreslagna lösningen för utvärdering av genetiska hälsoprogram, avelsurval och forskning beskrivits.
Information har huvudsakligen samlats in via intervjuer med nyckelpersoner inom SKK, på djurkliniker och djursjukhus, försäkringsbolag samt representanter för uppfödare och hundägare. Frågor har ställts skriftligen till systemleverantörer och Jordbruksverket.
En viktig slutsats av arbetet var att det sannolikt skulle vara möjligt att införa en frivillig och djurägarinitierad dödsfallsrapportering, förutsatt att SKK lyckas med att informera och motivera såväl djurägare som klinikpersonal.
Dödsfallsdata från klinikernas journalsystem skulle då kunna överföras till SKK:s register för att presenteras via exempelvis SKK Avelsdata, och på så sätt kunna utnyttjas för bland annat avelsurval.
Vidare gjordes bedömningen att ett framtida SKK-register, som inkluderar en ”tillräcklig mängd” dödsfallsdata, skulle utgöra en datakälla väl lämpad för både avelsurval, utvärdering av genetiska hälsoprogram och studier kring hundars mortalitet.

Main title:Utvärdering av möjligheten att införa en plattform för djurägarinitierad dödsfallsrapportering av hundar samt därpå baserad forskning och avelsurval
Authors:Norén, Eva
Supervisor:Hedhammar, Åke
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:63
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Test
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-972
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-972
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal taxonomy and geography
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2012 09:13
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics