Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Carin, 2012. Utvärdering av snabbtest för ketonkroppsdetektion hos mjölkkor. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
347kB

Abstract

För att en mjölkko ska vara vid god hälsa och producera optimalt är det viktigt att hennes energimetabolism är i god balans. Förhöjda nivåer av ketonkroppar (β-hydroxybutyrat, acetoacetat och aceton) är en indikation på att störningar i energibalansen föreligger och har i flera studier kopplats samman med ökad risk för sjukdomar och sänkt mjölkproduktion. I veterinär ambulatorisk verksamhet används olika snabbtester för att enkelt påvisa förhöjda nivåer av ketonkroppar i mjölk, urin och blod.
Syftet med denna studie var att utvärdera fyra snabbtesters tillförlitlighet för ketonkroppsdetektion hos mjölkkor, under svenska förhållanden, i jämförelse med en verifierad laboratoriemetod.
Från 51 mjölkkor i olika laktationsstadier samlades blod-, mjölk- och urinprov. Förekomsten av ketonkroppar undersöktes med fyra olika snabbtester: Precision Xceed (helblod), PortaBHB milk ketone test (mjölk), Acetontest (mjölk) samt Ketostix (urin). Som referensmetod användes en laboratorieanalys för detektion av β-hydroxybutyrat i plasma. För samtliga snabbtest beräknades sensitiviteten och specificiteten att korrekt identifiera mjölkkor med koncentrationer av β-hydroxybutyrat ≥ 1,4 mmol/l i jämförelse med referensmetoden. Mellan testresultat från Precision Xceed och referensmetoden beräknades även korrelationen.
I denna studie hade både Precision Xceed och Ketostix hög sensitivitet (100 %) och specificitet (93 %) jämfört med referensmetoden. Precision Xceed tenderade dock att övervärdera de faktiska koncentrationerna av β-hydroxybutyrat vid högre nivåer. PortaBHB milk ketone test uppvisade relativt hög sensitivitet (88 %) men lägre specificitet (53 %). Acetontest uppvisade hög specificitet (100 %), men mycket låg sensitivitet (13 %).
Resultaten visar att Precision Xceed, Ketostix och PortaBHB milk ketone test kan användas både som diagnostiskt test för sjuka djur och som screeningtest för friska djur, under svenska förhållanden. Acetontest har dock begränsad användning som diagnostiskt test och bör inte användas som screeningtest.

,

For a dairy cow to be healthy and produce optimally, it is important that her energy metabolism is well balanced. An elevated concentration of ketone bodies (β-hydroxybutyrate, acetoacetate and acetone) is an indicator of disruptions in the energy balance and has been repeatedly associated with increased risk of disease and reduced milk production. In veterinary ambulatory practices, different cow side tests are used for easy and rapid detection of elevated concentrations of ketone bodies in milk, urine and blood.

The objective of this study was to evaluate the accuracy of four cow side tests in their ability to detect ketone bodies in dairy cows, in comparison to a reference laboratory method.

Blood, milk and urine samples were collected from 51 dairy cows in different weeks of lactation. Ketone bodies were detected by four cow side tests: Precision Xceed (whole blood), PortaBHB milk ketone test (milk), Acetontest (milk) and Ketostix (urine). For reference, the concentrations of β-hydroxybutyrate in plasma were analyzed by a laboratory method. As a comparison with the reference method, sensitivity and specificity were calculated to correctly identify cows with concentrations of β-hydroxybutyrate ≥ 1,4 mmol/l for all cow side tests. The correlation between the test results from Precision Xceed and the reference laboratory method was also calculated.

In this study, both Precision Xceed and Ketostix showed high sensitivity (100 %) and specificity (93 %) compared to the reference method. However, Precision Xceed, tended to overestimate the actual concentrations of β-hydroxybutyrate at higher levels. PortaBHB milk ketone test showed relatively high sensitivity (88 %) but lower specificity (53 %). Acetontest showed high specificity (100 %) but very low sensitivity (13 %).

The results show that Precision Xceed, Ketostix and PortaBHB milk ketone test can be used both as diagnostic tests for sick animals as well as screening tests for healthy animals kept under Swedish conditions. Acetontest has limited use as a diagnostic test and should not be used as a screening test.

Main title:Utvärdering av snabbtest för ketonkroppsdetektion hos mjölkkor
Authors:Olsson, Carin
Supervisor:Björkman, Camilla
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:4
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:utvärdering, ketonkroppar, snabbtest, mjölkkor, blod, mjölk, urin, ketonkroppar, snabbtest, mjölkkor, blod, urin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-967
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-967
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Research methods
Language:Swedish
Deposited On:29 Feb 2012 13:16
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics