Home About Browse Search
Svenska


Walther, Emelie, 2012. Riktlinjer för utformning av hospiceträdgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

På hospice vårdas de patienter där möjlighet till botgörelse helt saknas. Den palliativa vården ska ge lindring för patienten fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Hospicevården har som mål att bedrivas i en så hemlik miljö som möjligt för patienternas bästa. Mitt mål är att ta fram riktlinjer för hur man ska utforma hospiceträdgårdar som är en del av vården för att på så sätt öka patienternas livskvalité.
Det finns få studier skrivna om utemiljöns betydelse inom hospicevården, medan det finns en mängd artiklar och studier om rehab och äldreomsorgen. Problemet med de studier som finns är att vissa är utförda på personer som inte är sjuka, vilket inte är tillförlitligt.
Jag började med att göra en litteraturstudie om hospicevården för att få mer kunskap om hur vården bedrivs innan jag åkte ut till inrättningarna och utförde intervjuerna. Intervjuer utfördes med personal från tre olika hospiceinrättningar i Stockholmsområdet, samt med en sjuksköterska som tidigare arbetat på ett hospice i Älvsjö.
Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer i form av både individuella intervjuer och gruppintervjuer. Intervjumetoderna väger upp varandras för- och nackdelar och gav ett vidgat intervjuresultat. Metoden tillät mig att ställa ledande och öppna frågor utifrån min egen utbildning och det jag lärt mig om hospice som ett komplement till intervjumallen. Detta resulterade i att göra diskussionerna och svaren mer öppna. Sedan gjorde jag även en litteraturstudie om den gröna utemiljöns betydelse inom vården för att se vad för kopplingar som fanns med hospicevården.
Genom litteraturstudien och intervjuerna kom jag fram till att stress är en betydande faktor inom hospicevården och att patienterna bär på mycket känslor inom sig som är betydande för hur de använder sig av utemiljön. Att låta patienterna behålla så mycket som möjligt av den egna kontrollen över deras livssituation bidrar vi till att minska på stressen. Därför är det viktigt att se till vems behov vi skall tillmötesgå genom att veta hur och av vem utemiljön skall användas av vid anläggning av utemiljöer inom vården. För att kunna hantera sina känslor och den stress som omger patienterna behöver de ha möjlighet att få komma undan och vara för sig själva i en miljö som kan tillmötesgå deras behov och fungera som en positiv distraktion. Detta resulterade i fyra riktlinjer för utformning av hospiceträdgårdar som jag anser att man bör tänka på vid utformning av hospiceträdgårdar, oavsett utemiljöns storlek. Rumslighet, Tillgänglighet, Förändringar i trädgården och Hemlikhet.

Main title:Riktlinjer för utformning av hospiceträdgårdar
Authors:Walther, Emelie
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:Gyllin, Mats
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:hospicevård, trädgård, utemiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-948
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-948
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:24 Feb 2012 06:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics