Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Ulrika, 2012. Förekomst av Interleukin-1β i synovia hos halta hästar. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
512kB

Abstract

Ledinflammation som orsak till hälta är vanligt hos hästar inom alla discipliner. Om inflammationen inte upptäcks i tid eller behandlas felaktigt resulterar den ofta
i osteoartros och kronisk hälta. Patogenesen från en reversibel synovit till osteoartros är inte helt klarlagd. En rubbad homeostas i leden med olika endogent
producerade mediatorer tros starta en ond cirkel som sedan är självunderhållande.

Att finna en markör för att upptäcka tidiga förändringar är högintressant. Den proinflammatoriska cytokinen Interleukin-1 har föreslagits vara den molekyl som initierar en kaskadreaktion av för leden skadliga processer.

Denna pilotstudie syftar till att i synovia hos halta hästar mäta koncentrationen Il-1! med hjälp av en kommersiell Equine Il-1! ELISA. Hälta har verifierats med
Lameness Locator som är ett objektivt datorbaserat system för att utvärdera rörelseavvikelser hos häst.
Endast i 4 av 33 provtagna leder (normala och konstaterat hältorsakande) sågs mätbar Il-1! koncentration i denna studie. Några slutsatser rörande förekomst vid olika patologiska tillstånd i leder eller tidpunkt i förhållande till skadetillfälle kan därför inte dras.
Ytterligare studier av hur Interlekin-1 påverkar patogenesen vid osteoartros och när dess effekt är som störst bör utföras i en större skala och på ett större och mer varierat hästmaterial.

,

Joint inflammation as a cause of lameness is common in horses in all disciplines.
If the inflammation is not observed in time or not treated appropriately, it often
results in osteoarthrosis and a chronic lameness. The pathogenesis from reversible
synovitis to osteoarthrosis is not completely established. A disrupted homeostasis
in the joint with different endogenously produced mediators is assumed to start a
vicious circle, which becomes self-perpetuating. To find a marker to detect early
changes is of utmost interest. The proinflammatory cytokine interleukin-1 has
been proposed to be the molecule initiating a cascade of harmful processes in the
joint.
This pilot study aims at measuring the concentration of Il-1! in synovia from lame
horses with the aid of a commercial Equine Il-1! ELISA. Lameness has been
verified with the computer-based system Lameness Locator, which objectively
evaluates asymmetrical movement in the horse.
Only in 4 of 33 synovial samples (from both normal and lame joints), detectable
concentrations of Il-1! were found. Therefore no conclusions regarding
prevalence in different pathological conditions or point in time in relation to the
injury can be drawn.
Further investigations are required to better understand how Interleukin-1 affects
the pathogenesis to osteoarthrosis and when it´s effect is at largest. This should be
done in a larger scale and on a larger and more diverse population of horses.

Main title:Förekomst av Interleukin-1β i synovia hos halta hästar
Authors:Jonsson, Ulrika
Supervisor:Roethlisberger Holm, Karin
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:20
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst, leder, inflammation, cytokiner, interleukin-1!
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-966
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-966
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Feb 2012 13:07
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 07:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics