Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, August, 2012. Dopplerultraljudsundersökning av böjsenor och gaffelband i kliniskt normala metakarpalregioner på sju hästar. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skador på senor och ligament är vanliga och ofta allvarliga på både människor och hästar. Vid kroniska senskador har det konstaterats, med hjälp av både histologi och ultraljudsteknik, en neovaskularisering dvs. en inväxt av blodkärl i den skadade senan på både människor och hästar. Sedan ultraljud började användas för att titta på senor i början av 80-talet, har en kontinuerlig förbättring av utrustning och kunskap lett till att det idag är möjligt att se dessa kärl även i kliniskt normala senor och ligament på människor. Inom humansidan har ett flertal studier gjorts där man tittat på vaskularisering i senor med ultraljuddoppler men på häst finns endast ett mindre antal sådana studier. I de studier som gjorts på häst har kärl endast hittats på kroniskt skadade senor och ligament. I denna studie undersöktes förbestämda områden i gaffelbandet, ytliga och djupa böjsenan samt djupa böjsenans förstärkningsband i ett framben på sju ridhästar med ultraljuddoppler. Hästarna i studien var ohalta på det ben som undersöktes och de visade inga tecken på senskada vid palpation eller gråskale-ultraljudsundersökning inom det undersökta området. Sammantaget hittades kärl i gaffelbandet och i djupa böjsenan på samtliga hästar, i ytliga böjsenan på sex av sju hästar och i djupa böjsenans förstärkningsband i två av sju hästar. Detta är studie där kärl i senor och ligament kunnat påvisas med hjälp av ultraljuddoppler i kliniskt normala hästar.

Main title:Dopplerultraljudsundersökning av böjsenor och gaffelband i kliniskt normala metakarpalregioner på sju hästar
Authors:Nilsson, August
Supervisor:Ley, Charles
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:8
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:test
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-959
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-959
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2012 15:03
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 15:40

Repository Staff Only: item control page