Home About Browse Search
Svenska


Wellme Karlsson, Maria, 2012. Metadon : farmakokinetik vid intravenös administrering till häst. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
293kB

Abstract

Det har inte forskats lika mycket angående smärta och smärtlindring på häst som på smådjur och människa. Men i takt med att hästen övergått till att bli ett sällskapsdjur och det utförs fler och mer avancerad kirurgiska ingrepp så har intresset för smärtlindring till häst ökat. Opioider är en substansgrupp som använts för smärtlindring hos människa i århundraden och även (om än under mycket kortare tid) hos smådjuren och som ger kraftig smärtlindring. Användningen av opioider till häst har dock varit begränsad på grund av rädsla för biverkningar (framför allt excitation).
Metadon är en syntetisk opioid som används till häst. Det finns dock inget metadonpreparat registrerat för häst och användandet sker därmed off label. Doserna baseras oftast på praxis och varierar därför mellan olika kliniker.
Detta arbete syftade till att undersöka farmakokinetiken vid intravenös administration av metadon. De parametrar som jag undersökt är halveringstid (t½), area under kurvan (AUC), clearance (Cl) samt distributionsvolym (Vd) för att bedöma hur länge metadon finns kvar i kroppen. Dessutom bedömdes om dessa parametrar påverkades av samtida administration av acepromazin eller detomidin.
I studien ingick 7 hästar som fick behandling enligt ett av följande protokoll: endast metadon IV (0,2 mg/kg), metadon IV (0,1 mg/kg) i kombination med acepromazin IM (0,05 mg/kg) eller metadon IV (0,1 mg/kg) i kombination med detomidin IM (0,01 mg/kg). Blodprover togs med bestämda intervall under 22 timmar efter administration av läkemedel och plasman analyserades för metadon-koncentration. t½, AUC, Cl samt Vd beräknades med hjälp av dataprogram.
Halveringstiden blev 1,34 ± 0,14 timmar, vilket är kortare än hos både hund och människa. AUC blev 353,33 ± 16,11 h⋅μg/l för de hästar som fick 0,2 mg/kg metadon, 204,65 ± 70,55 h⋅μg/l för de hästar som gick 0,1 mg/kg metadon i kombination med acepromazin eller detomidin samt 277,52 h⋅μg/l för den häst som fick bara 0,1 mg/kg metadon. Vd blev 0,87 ± 0,30 l/kg för alla hästar. Cl för alla hästar blev 0,51 ± 0,13 l/h/kg. Metadon i kombination med detomidin gav en kortare t½, en mindre Vd och lägre Cl jämfört med bara metadon, men på grund av det lilla antalet hästar kunde det inte bestämmas om det förelåg någon signifikant skillnad eller om detta bara berodde på individskillnader. Den korta t½ innebär att doseringsintervallet blir kort och att det troligen blir svårt att upprätthålla analgesi med metadon hos häst under en längre tid.

Main title:Metadon
Subtitle:farmakokinetik vid intravenös administrering till häst
Authors:Wellme Karlsson, Maria
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Ingvast-Larsson, Carina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:4
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:metadon, häst, intravenös, farmakokinetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-954
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-954
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2012 09:50
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics