Home About Browse Search
Svenska


Nyberg, Hanna, 2012. Inverkan av gummibeklätt spaltgolv på aktivitet, hälsa och produktion i en ekologisk mjölkkobesättning.. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1F). Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
546kB

Abstract

Hälta orsakar djurlidande ute på våra mjölkgårdar och är dessutom ett stort ekonomiskt bekymmer. De flesta fall av hälta beror på klövsjukdomar. Som ett bidrag till att öka kunskapen om hur man når god klövhälsa, startades ett försök där 118 årsgamla kvigor i en ekologisk besättning följdes fram till slutet av deras första laktation. Försöket gick ut på att undersöka effekten av gummispalt i lösdriftsgångarna jämfört med betongspalt hos förstakalvare samt utvärdera betydelsen av vilket golvsystem, djupströbädd eller liggbås med betonggångar, förstakalvarna haft som kvigor. I denna tidigare del av studien undersöktes prevalensen av klövsjukdomar. I detta examensarbete jämfördes ytterligare parametrar; aktivitet, celltal, hållbarhet, produktion, brunststyrka och intervall från kalvning till sista insemination (KSI), hos förstakalvarna på gummispalt respektive betongspalt. Slutsatserna av undersökningarna bekräftade tidigare forskning som visade att mjölkkor ligger mindre tid av sin dygnsbudget om de har tillgång till mjuka golv utan att någon skillnad på mjölkavkastning ses. Denna ökning i aktivitet kan tolkas som en viktig välfärdsmarkör samtidigt som det inte tycks finnas anledning att frukta att den skulle minska mjölkavkastningen genom sämre blodcirkulation till juvret. Det finns tendenser till tydligare brunsttecken på mjuka golv (p=0,062) men det var ingen skillnad i KSI. Inga slutsatser angående mjukare golv och hållbarhet kunde dras. Ett intressant bifynd av studien var att kvigor som gått på djupströbädd hade nära dubbelt så höga celltal under sin första laktation (p=0,012), även om celltalen var låga totalt sett.

Main title:Inverkan av gummibeklätt spaltgolv på aktivitet, hälsa och produktion i en ekologisk mjölkkobesättning.
Authors:Nyberg, Hanna
Supervisor:Bergsten, Christer and Telezhenko, Evgenij
Examiner:Hultgren, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:35
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:hälta, klövhälsa, gummispalt, ko, mjölkkor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-957
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-957
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2012 11:10
Metadata Last Modified:23 Apr 2012 07:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics