Home About Browse Search
Svenska


Rådberg, Johan and Svensson, Johan, 2009. Svensk skogsindustris framtida konkurrensfördelar : ett medarbetarperspektiv . Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
885kB

Abstract

De senaste 20 åren har många nya marknads- och managementdicipliner dykt upp och alla har förebådat en ny era av effektivare ledning. Employer branding är en av dem och det finns goda skäl som talar för att den har kommit för att stanna. Fler och fler företag börjar inse att anställda, precis som kunder, gör medvetna val av arbetsgivare. Det går inte längre ta de anställdas engagemang och lojalitet för givet utan det krävs ett mer fokuserat och sammanhängande förhållningssätt för att attrahera rätt sorts människor.

Svensk skogsindustri står inför en rad problem och utmaningar som, beroende på hur de tacklas, kommer att bli avgörande för industrins fortsatta utveckling. Till skillnad från vad många tror har svensk skogsindustri ingen uttalad kompetensfördel trots en del branschspecifika utbildningar.

Syftet med examensarbetet är att definiera skogsindustrins framtida konkurrensfördelar ur ett medarbetarperspektiv genom att beskriva skogsindustrins employer value proposition (EVP).

Studien har genomförts på branschnivå och innefattar delbranscherna massa/papper, trämekanisk industri och skogsbruk. Vidare omfattar studien de tre utbildningskategorierna civilingenjörer, jägmästare och KY-utbildade. Det krävs ett relativt omfattande empiriskt underlag för att kunna dra tillförlitliga slutsatser om skogsindustrins framtida konkurrensfördelar och av den anledningen genomfördes en kvantitativ enkätundersökning.

Studien söker utröna skogsindustrins aggregerade employer brand men eftersom enskilda företag i branschen kan avvika mer eller mindre från helhetsbilden är employer branding på branschnivå riskabelt. Studien visar emellertid att skogsindustrins employer brand överlag ses som positivt ut medarbetarhänseende. Problemområden som studien tar upp inkluderar bland annat avsaknaden av introduktions- och karriärutvecklingsprogram men även när det gäller belöningar och erkännande påvisas brister.

Med tanke på att miljöfrågor fått allt större tyngd på den politiska agendan samt skogens roll i kampen mot klimatförändringarna bör miljöaspekten tillmätas stor uppmärksamhet i skogsindustrins employer brand. Branschen är högteknologisk, något som gemene man förmodligen inte är medveten om. Studien visar även att innovation är intimt förknippat med branschen.

På branschnivå kommer studien fram till att lämpliga brandingåtgärder berör miljö- och innovationsdimensionerna eftersom dessa delas av alla företag i branschen. Ansvar för rekryteringen till branschrelaterade utbildningar bör även det läggas på branschnivå samt även information och kunskapsförmedling inom de mer generella akademiska segmenten och för allmänheten i stort.

Main title:Svensk skogsindustris framtida konkurrensfördelar
Subtitle:ett medarbetarperspektiv
Authors:Rådberg, Johan and Svensson, Johan
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Hugosson, Mårten
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:34
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Employer branding, Employer value proposition, Attraktiv arbetsgivare, Skogsindustri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-89
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-89
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2009 13:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics