Home About Browse Search
Svenska


Henrysson, Sara, 2011. Information om kaniners behov till blivande köpare. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
227kB

Abstract

Syftet med mitt arbete var att göra en litteraturstudie för att se hur man bäst håller en kanin och utifrån denna studie utforma ett informationsblad om kanin. Syftet var även att med hjälp av en enkätundersökning undersöka vad nyblivna kaninägare ansåg om den information de erhöll när de skaffade kanin. Jag utformade en enkät med 20 frågor via det webbaserade verktyget SLU Enkätgenerator och lade sedan en länk till enkäten på två kaninforum och även två hundforum.

Det jag har kommit fram till i mitt arbete är att det är avgörande för kaninens välfärd att de hålls i grupper om minst två individer, eftersom kaniner är mycket sociala djur. De har kvar alla de beteenden som deras släkting, den europeiska vildkaninen har, vilket gör att de är svåra att ta hand om på rätt sätt i fångenskap. Kaniner är djur som kräver väldigt mycket av sin ägare, antagligen mer än de flesta människor är medvetna om. Kaniner kräver stora burar, om man har två medelstora kaniner ska de minst ha en bur med måtten 180 x 90 centimeter och en takhöjd på minst 75 centimeter. Varje dag ska kaninen få komma ut ur buren och motionera i minst fyra timmar eller mer. På sommaren kan kaninen vistas utomhus i en hage. Både i buren, när kaninen springer fritt på golvet och i hagen ska den ha tillgång till olika berikningsföremål att sysselsätta sig med. Kaninens föda ska i huvudsak bestå av gräs eller hö. Som ett komplement kan den ges pellets, men foderblandningar ska undvikas eftersom de kan orsaka kalciumbrist vilket leder till snedvridna framtänder och svagare skelett.

I enkätundersökningen kom jag fram till att merparten av kaninägarna inte fick något informationsblad vid köpet av kaninen. Av de som fick informationsbladet ansåg strax över hälften att informationsbladet var lärorikt. Dock angav merparten att de inte hade fått nya kunskaper av informationsbladet och att de inte hade önskat att få mer information om kanin vid köpet. På frågan om de tyckte att informationsbladet gav tillräcklig information för att ta hand om en kanin på skiljde det bara ett fåtal procent mellan svaren.

Eftersom det är avgörande för kaniners välfärd att de tas om hand på rätt sätt är det mycket viktigt att nyblivna kaninägare erhåller information när de skaffar kanin. Många kaninägare verkar även sakna rätt kunskap om kaninens behov och det är därför viktigt att den information de erhåller när de skaffar kanin är riktig.

Main title:Information om kaniners behov till blivande köpare
Authors:Henrysson, Sara
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Staaf Larsson, Birgitta
Series: Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Volume/Sequential designation:361
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:kanin, kaninhållning, kaninskötsel, skötselråd, sällskapsdjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-930
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-930
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2012 13:45
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page