Home About Browse Search
Svenska


Zuber, Julia, 2012. Designförslag för gravar ur ett miljöperspektiv : tre förslag på utformning och växtval för familjegravplatser. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Växt-och materialval för en grav kanske vid första anblick inte ses som ett stort beslut ur miljösynpunkt, men sett ur ett större perspektiv kan det komma att handla om väldigt stora ytor. Idag utgörs en stor del av gravplanteringar av ettårigt växtmaterial som byts ut tre gånger per säsong. Om man istället skulle använda dessa ytor för att plantera flerårigt växtmaterial som kan stå under 10 års tid så skulle det innebära en minskad miljöpåverkan.
Detta examensarbete utgör en del i ett projekt som bedrivs inom SLUs Movium Partnerskap och behandlar miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet. Syftet med arbetet är att belysa vilka möjligheter det finns att använda ett flerårigt växtmaterial på graven. Växtvalet har huvudfokus på perenner som uppfyller kriterierna långlivat växtmaterial, lågt skötselbehov och estetiska kvalitéer under hela året.
I arbetet redovisas den litteraturstudie och den platsanalys som gjordes för att få en grundförståelse om vilka förutsättningar som finns på kyrkogården och för gestaltningen av gravplatsen. Detta ledde tillsammans med kriterierna för växtval fram till tre designförslag och tillhörande växtval för familjegravplatser. Designförslaget inklusive växt- och materialval utgick ifrån Sankt Pauli kyrkogård i Malmö men ska ses som en inspiration som ska kunna tillämpas även på andra platser.

Main title:Designförslag för gravar ur ett miljöperspektiv
Subtitle:tre förslag på utformning och växtval för familjegravplatser
Authors:Zuber, Julia
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:designförslag, perenner, gravar, miljöaspekter, kyrkogårdar, platsanalys, skötsel, livslängd, estetik, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-920
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-920
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2012 06:35
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics