Home About Browse Search
Svenska


Persson, Anna, 2005. Gårdsmejeri för mese- och getosttillverkning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Other

[img]
Preview
PDF
178kB

Abstract

Bakgrunden till att jag valt detta ämne för mitt examensarbete kommer från mitt intresse för getter och gårdsmejeri. Det började redan i min barndom och har vuxit fram med tiden. Jag har jobbat med getter och tycker att de är underbara djur att jobba med. Min målsättning är att bli getbonde med eget gårdsmejeri.

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad man behöver tänka på för att utforma ett gårdsmejeri som klarar kraven för att få tillverka ostar till försäljning.

För att klara kraven på gårdsmejerier är det viktigt att tänka på hygien och renlighet. Väggarna skall vara släta och täckta med ett ljust ytskikt. Golven skall vara lätta att desinficera och ha rätt lutning mot golvbrunn. I produktionslokaler skall innertak vara
lätta att rengöra.

Rengörings- och desinficeringsanordningar för att rengöra händer skall finnas i tillräckligt antal. Handfaten skall ha rinnande kallt och varmt vatten i blandarkranen. Det
skall även finnas tvållösning, desinfektionsmedel och ändamålsenliga anordningar för torkning av händer.

Lagren skall vara väl tilltagna för att få en bra kvalitet på ostarna. Om ostarna ligger för nära varandra blir kvaliteten sämre. Inredningen skall vara i form av hyllor, stapelbara korgar eller vagnar. Inredningens utformning anpassas efter vilken sorts ost som skall tillverkas. Den lagringsyta som behövs är ca 1,0 hyllmeter per get i produktion. Inredningen bör vara lätt att rengöra.

Jag har gjort en gårdsinventering för att se hur de har planerat och byggt sina mejerier. Inventeringen visade att storleken på mejerierna är väldigt varierande. Vanligaste
storleken på ystningskaren varierade från 500 – 600 liter och det ystningskar som var vanligast var av fabrikatet Rademaker från Holland. Antalet lager beror på hur många
olika sorters ostar man gör. Den vanligaste temperaturen var 11-12 ºC i mognadslagren och ca 2 ºC i slutlagren. Materialet på väggar och golv varierade, men alla var nöjda
med det material de valt.

Det är mycket att tänka på när man ska rita ett mejeri som är godkänt för tillverkning av ost till försäljning. Lokalerna ska uppfylla de krav som livsmedelsverket ställer och samtidigt vara en bra arbetsplats.

Jag har ritat på ett eget mejeri som ska kunna bli godkänt av livsmedelsverket. Produktionslokalerna kommer att vara klädda med kakel på väggarna och klinkers på golven. Lagren kommer att vara klädda med plåt på väggarna och ha målat betonggolv. I packrummet kommer det vara klinkers på golvet och kakel på väggarna. Detta för att lätt kunna hålla rent och för att dessa material är tåliga.

,

The reason why I chose this subject is my interest for goats and small dairies. It started when I was very young and has increased with time. I have worked with goats and I
think they are wonderful animals to work with. My goal in life is to be a goat farmer with my own small dairy.

The purpose with this study is to investigate what you have to think about when you are designing a small dairy, which fulfils the demands to sell goat cheese and goat’s whey
cheese.

To pass the demands on a small dairy, the important things to think about are hygiene and cleanliness. The walls shall have a smooth surface and be covered with a bright
layer. The floors shall be easy to disinfect and have the proper gradient towards the drain. In the production room the ceiling shall be easy to clean.

Cleaning- and disinfection material for hand washing shall be in a sufficient quantity. The hand-basins shall have running cold and hot water in the mixer tap. There shall also be a soap solution, a disinfection-cleaning agent and appropriate devices for drying one's hands.

The cheese storages shall be big enough to get good quality cheese. If the cheese is stored too close you get a less good quality. The equipment in the storages shall be
shelves, baskets and carriages which you can stack. The layout of the equipment can be adjusted after what kind of cheese you are storing. You need about 1.0 running meter of
shelf per milking goat. The equipment shall be easy to clean.

I have done an inventory on a number of farms with small dairies to see how they have planned and built their dairies. The inventory showed that the dairy size is varying a lot. The most common size of the curdle vats varied from 500 – 600 litres. The most common curdle vat came from the Netherlands and is named Rademaker. The number of storages depends on how many different kinds of cheese you make. In the ripening storage 11 - 12 ºC was the most common temperature. In the storage where all the
cheese ends up the most common temperature was about 2 ºC. The material on the walls and floors varied, but everybody was satisfied with the material they had chosen.

You have to think about many different things when you are designing a dairy that is approved for making and selling cheese. The premises have to pass the demands from
The National Food Administration and in the same time be a good working place.

I have designed my own dairy which should be approved by The National Food Administration. In the production premises the walls will be clad with tiles and on the
floors there will be clinkers. The storages will have metal sheets on the walls and painted concrete on the floors. In the packing room there will be clinker on the floor and
tile on the walls. I have chosen these materials because they are easy to clean and they are durable.

Main title:Gårdsmejeri för mese- och getosttillverkning
Authors:Persson, Anna
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:Ascárd, Kristina
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:59
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:Other
Keywords:gårdsmejeri, ost, osttillverkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-873
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-873
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of animal products
Food processing and preservation
Language:Swedish
Additional Information:Godkänd vid Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi
Deposited On:19 Jan 2012 08:30
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics