Home About Browse Search
Svenska


Lindgren, Magnus, 2007. Vad kan man göra för att minska energiåtgången vid mjölkningsarbetet?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
185kB

Abstract

Lönsamheten i dagens mjölkproduktion är hårt pressad. Mjölkpriset har inte följt med kostnadsutvecklingen. Dagens högteknologiska mjölkproduktion förbrukar mycket
energi. Ungefär 40 - 50 % av energiåtgången står mjölkningen för. De största förbrukarna av energin är, vakuumpump, kylaggregat, varmvattenberedare och
automatiska disksystem. De står i nämnd ordning störst till minst. I denna studie har jag tagit upp olika åtgärder för att kunna reducera energiåtgången. Den största besparingen
kan göras genom att installera frekvenstyrda vakuumpumpar ca 60 % av energiförbrukningen minskar i automatiska mjölkningssystem och i konventionella
mjölkningssystem minskar energiförbrukningen bara 30 – 50 %. Den näst största besparingen är att minska energiåtgången vid kylning av mjölken, det kan göras på tre
olika sätt med olika mycket besparing. Värmeåtervinning av värmen vid kylaggregatet, förkylning av mjölken och direktkylning. Vid diskningen har jag inte hittat något bra
besparingsalternativ förutom vattenåtervinning. Det ger en miljöbesparing men ingen ekonomisk besparing. Så de viktigaste åtgärderna man kan göra är att installera en
frekvenstyrd vakuumpump och minska energiförbrukningen vid kylningen av mjölken. Men hur mycket energi som kan sparas beror på besättningsstorleken och mjölkningsteknik. Slutsatsen jag kan göra av detta arbete är att investering i en frekvenstyrd vakuumpump ger störst besparing i ett automatiskt mjölkningssystem eller stora besättningar.

,

The profitability in today’s milk production is very pressed. The milk price has not followed the cost for the operation. The farms is today equipped with more machines
that use energy. About 40 - 50 % off the energy consumption on the farm is from the milking. The purpose with this study is to find new technology that can reduce the
energy consumption. The greatest energy consumers are vacuum pump, compressor, water heater and automatic cleaning units. In this study I have take up ways to reduce
the energy consumption. The greatest savings is to install a frequency controlled vacuum pump. In an automatic milking system you can save up to 60 % off the energy
consumption. But in a conventional milking system you only can save 30 -50 % off the energy consumption. The second biggest savings is to reduce the energy needed for
cooling off the milk. This you can do in three ways, heat recovery off the heat from the compressor, precooling, and instant cooling. For the water heater is the best savings to
use heat recovery systems when you cooling the milk. For the washing I don’t have found any way to reduce the energy consumption. But you can use water recycling but
it don’t gives any economics savings but it is good for the environment. So my conclusion is that you can save a lot of energy when you install a frequency controlled
vacuum pump and one or combined systems to reduce the energy consumption for cooling of the milk. But how much energy you can save is depended off herd size and
milking system.

The conclusion I can make of this study is that investment in a frequency controlled vacuum pump gives biggest savings in automatic milking system or larger herds. In small herds it gives less savings because shorter running time.

Main title:Vad kan man göra för att minska energiåtgången vid mjölkningsarbetet?
Authors:Lindgren, Magnus
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:mjölkproduktion, energiåtgång, besättningsstorlek, mjölkningsteknik, energiförbrukning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-865
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-865
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2012 07:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page