Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Henrik, 2011. Fröskörd av hampa : metoder och tekniker för fröskörd av industrihampa. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
944kB

Abstract

Hampan är en gammal kulturväxt som kom till Sverige på 200 till -300-talet och var framförallt intressant för användning till föda, kläder och byggnadsmaterial. Med tiden har det blivit intressant att även använda hampan till energi och hälsoprodukter. Jag tycker framförallt att det är intressant med de nya användningsområdena och det som fascinerar mig mest med växten är dess otroligt många användningsområden.
Syftet med arbetet är att göra en undersökning och utvärdering av hur fröskörd av industrihampa går till i Sverige. I arbetet har fem olika metoder beskrivits, varav fyra är beprövade under svenska förhållanden. Metoderna är beskrivna utifrån lantbrukarnas erfarenheter. Materialet om metoderna är insamlat från besök och intervjuer.
Metoderna som beskrivs i arbetet är; reparteknik, skärbordteknik, konventionell tröskning på rot, strängläggning i kombination med konventionell tröskning på skår samt konventionell tröska med en extra slåtterbalk under skärbordet. Av dessa tekniker utgör reparteknik och tröskning med konventionell tröska med en extra slåtterbalk samt skärbordsteknik specialmetoder med innovativa lösningar. Konventionell tröskning på rot, strängläggning i kombination med tröskning på skår är mer rationella metoder som jag tror att en lantbrukare har lättare att genomföra när förutsättningarna är de rätta.
De odlare som lyckats med skörd av hampfrö när odling av frösorten Finola var tillåten, har när jag intervjuat dem, haft intresse att odla för att tröska hampfrö även i framtiden, då ekonomin i odlingarna verkar lovande. Dock hade nya frösorter varit av stort intresse. De stora problemen som odlarna har upplevt med högre sorter är den lägre fröavkastningen och mycket växtmassa. Ett annat problem med hampa är deras långa och sega fibrer som lätt ställer till problem vid tröskning genom att sno sig kring delar i tröskan.
I framtiden har hampan antagligen lika betydande roll som den haft på den tiden då den var en av våra största nyttoväxter. Hampfröet som är innehållsrikt på nyttiga fettsyror kommer förhoppningsvis att få en betydande roll i framtiden och med en större efterfråga på hampprodukter kommer skördetekniken att utvecklas. Det är även troligt att lägre sorter godkänns i framtiden, vilket kommer underlätta för fröskörd. Framtidens förädling av hampa kommer troligtvis göra att THC-halten inte utgör ett hinder för odling av fröhampa.

,

Hemp is an ancient cultivated plant that came to Sweden in the 1st to 2nd Century and was particularly interesting for use for food, clothing and building materials. Over time, other applications have been developed for hemp, e.g. in energy and health products. Interesting new uses for hemp continue to be identified and this fascinating plant has incredibly versatile applications.
In this project, seed production of industrial hemp in Sweden was studied and evaluated. Five different methods are described, four of which are proven under Swedish conditions. The methods are described based on farmers' experiences, using material about the methods collected in visits and interviews.
The five methods studied are stripping; hemp top cutting; conventional threshing on the root; windrowing in combination with conventional threshing; and conventional threshing with an additional cutter head on the combine. Of these techniques, stripping, hemp top cutting and threshing with a conventional combine with an additional cutter head are specialist practices with innovative solutions. Conventional threshing on the root and windrowing in combination with conventional threshing are better known methods that farmers may find easier to implement.
During interviews, the Swedish growers who managed to harvest hemp seed when Finola was permitted in Sweden were interested in cultivation of hemp and seed threshing in the future, as the economics of cultivation appear promising. However, new seed varieties are greatly needed. The main problems that growers have experienced with higher grades are the lower seed yield and the higher volumes of plant biomass. Another problem with hemp is that the long, tough fibres that easily cause problems during threshing by becoming twisted around parts of the combine.
In the future, hemp will be probably as important as it was in the days when it was one of our most useful plants. Hemp seed, which is rich in beneficial fatty acids, will hopefully be recognised for its health benefits. With greater demand for hemp products, the harvesting and processing technology will be improved. It is also likely that short-strawed varieties will be approved in the future, which will make it easier for seed harvesting equipment. Future processing of hemp will probably ensure that THC content is not a barrier to growing seed hemp.

Main title:Fröskörd av hampa
Subtitle:metoder och tekniker för fröskörd av industrihampa
Authors:Jönsson, Henrik
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:hampa, fröskörd, skörd, hampfrö, regler om hampa, sorter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-899
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-899
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:31 Jan 2012 06:27
Metadata Last Modified:08 Mar 2017 14:06

Repository Staff Only: item control page