Home About Browse Search
Svenska


Rasmusson, Mårten and Enochsson, Johan, 2007. Kokkvalitet hos matpotatis beroende på odlingsåtgärder och specifik vikt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Other

[img]
Preview
PDF
556kB

Abstract

Matpotatis är en livsmedelsråvara där den specifika vikten är direkt avgörande för kokegenskaperna och kvaliteten. På grund av varierande kokkvalitet hos matpotatis blev vi kontaktade av Skånes Potatisodlarförening för att göra en dokumentation om hur odlarna bedriver sina matpotatisodlingar och för att försöka hitta ett samband mellan odlingsåtgärder och kokkvalitet i matpotatisen. Genom styrd bevattning, val av gödselmängder och jordmån är teorin att man kan påverka den specifika viktens utveckling under växtperioden och därmed kokkvaliteten.

I projektet deltog 12 odlare, utspridda i hela Skåne, och en odlare i södra Halland. Projektet inleddes med att åka ut till alla odlarna och utföra en skriftlig dokumentation om hur odlingarna bedrivs och vilka strategier som odlarna hade inför säsongen. Under odlingssäsongen besöktes varje odlare en gång per vecka och prov togs ut för att bestämma den specifika vikten hos potatisen från olika delar av fälten. Målet var att följa den specifika viktens utveckling under olika förhållanden, såsom nederbörd, bevattning, gödsling och jordmåner.

Under odlingssäsongen bestämdes matpotatisens specifika vikt genom ”sjunkprovsmetoden”. I denna metod vägs en exakt mängd potatis upp och sedan sänker man ner potatisen i ett vattenbad. Därefter mäter man hur mycket vatten som potatisen trycker undan och får genom avläsning i en översättningstabell reda på den specifika vikten. Både i samband med blastdödning och upptagning lämnades prover till SMAK för bestämning av specifik vikt och kokanalyser.

För potatissorten Sava som studerades hos 5 odlare fanns större möjligheter att dra slutsatser om riktvärdet för den specifika vikten så att bra kokegenskaper uppnås. Studien tyder på att 1075 för den specifika vikten hos Sava är ett rimligt mål att satsa på för att få bra egenskaper och rätt kokkvalitet.

Efter genomfört arbete har vi inte kunnat identifiera några speciella odlingsåtgärder som vi med säkerhet kan säga påverka kokresultatet p.g.a. studiens översiktliga upplägg. Däremot tror vi att många variabler påverkar resultatet, bland annat vatten- och kvävetillgången, hur blastdödningen utförs samt hur snabbt potatisen slutar växa efter att blastdödningen utförts och om potatisen börjar växa om igen efter blastdödningen.

Det finns en viss antydan till att tyngre jord leder till en högre specifik vikt, men detta är inte helt entydigt.

,

Potatoes are a raw material where the specific gravity content is crucial for the cooking quality. We were contacted because of the variation in cooking qualities by the “Skånes Potato Growers Union” to perform a survey on how potato is grown and to try and find a relation between farming methods and cooking qualities. The theory is that thru controlled irrigation, the choice of fertilizers and soil structure, the cooking quality and the specific gravity content, development during the growing season can be affected.

There are 12 growers participating in this project, scattered all over Skåne and one in southern Halland. We started the project by visiting all the farmers to perform a written documentation about how the farmers grow their potatoes and which strategies they had before the growth season. During the growing season each field was visited every week and samples were taken from different parts of the field for determination of the specific gravity. The aim was to follow the development of the specific gravity content during different conditions such as rainfall, irrigation, fertilization and soil structure.

During the growth season the specific gravity content is determined by the potato hydrometer, a certain weight of potatoes is measured and then lowered into a bucket of water. The amount of water that is pushed away by the potatoes is measured and by using a translation table the specific gravity content can be determined.
One sample is taken at the same time as haulm killing and one sample is taken at the time of harvesting and both were sent to SMAK for cooking analysis.

5 growers had the potato variety Sava and beacuse of this, the possibilities to draw more accurate results on what specific gravity recommendations that are needed to obtain good cooking quality, were larger.
The study indicates that the aim of 1075 for specific gravity of Sava, is a resonable aim to obtain the correct cooking quality.

We have not been able to idetify any specific cultivations measures after completing this study that directly affects the results, because of the overall layout of the study.
On the other hand we believe that a lot of variables affects the results and the most important variables are water- and nitrogensupply. Other cultivation measures that we believe play an important role are the way haulm killing is done and how quickly the potatoes actually dies after this as well as if the potatoes starts to grow again after the defoliation.

It seems like that soil with higher claycontent might lead to higher specific gravity but this is not univocally.

Main title:Kokkvalitet hos matpotatis beroende på odlingsåtgärder och specifik vikt
Authors:Rasmusson, Mårten and Enochsson, Johan
Supervisor:Svensson, Sven-Erik and Wiik, Lars
Examiner:Englund, Jan-Eric
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:Other
Keywords:kokkavlitet, matpotatis, odlingsåtgärder, sjunkprovsmetoden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-844
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-844
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Language:Swedish
Additional Information:Godkänd vid LTJ-fakulteten
Deposited On:04 Jan 2012 13:09
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics