Home About Browse Search
Svenska


Persson, Veronica, 2006. Mobil slakt : Regler, tillstånd och teknik. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Other

[img]
Preview
PDF
271kB

Abstract

Från den första januari 2006, är det tillåtet att slakta mobilt inom hela EU. Både konsumenter och företagare måste få veta att detta alternativ finns att tillgå och att det är möjligt att bedriva slakteriverksamhet på det här viset. Jag vill att de ska se fördelarna med mobil slakt, t ex färre livdjurtransporter och bättre köttkvalitet på grund av mindre stress. Ett svenskt företag har konstruerat och byggt mobila enheter till den svenska renslakten men också till, bland annat, USA där Cheyennerna slaktar bisonoxe. Med bland annat detta företags kunskap så kan mobila enheter inredas och utrustas så att alla djurslag kan slaktas mobilt.

Reglerna för mobila slakterier är de samma som för stationära. Lagar, förordningar och föreskrifter som ska kännas till finns att hämta på de olika myndigheternas hemsidor. Som exempel kan nämnas Djurskyddslagen och föreskrifter och allmänna råd om hanteringen av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning från Djurskyddsmyndigheten eller EU-förordningarna om hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung som bland annat behandlar planering och utrustning av slakterilokalerna och reglerna för officiell kontroll som finns att hämta hos Livsmedelsverket.

,

Slaughter in a mobile slaughterhouse is legal as of January 1st, 2006 within EU. Both consumer’s and businessmen are to know that this alternative is available and that it is possible to run a slaughterhouse like this. I want them to know the advantages of mobile slaughter, for instance, less transportation with live animals and better quality of meat because the animals are exposed to less stress.

A Swedish company have constructed and built mobile units for the Swedish reindeer slaughter and, among others, to the USA were the Cheyenne Indians slaughter buffalo. With this company’s knowledge, among others, mobile units can be equipped so that all kinds of animals can be slaughtered in mobile units.

The rules for mobile slaughterhouses are the same as for the stationary ones. Rules and regulations and directions that are to be known by the entrepreneurs can be collected at the different authorities’ homepages at the internet. For example the Swedish Animal Welfare Act and regulations and public advice about the handling of some species at slaughter or other destruction from the Authorities of Animal Welfare or the EU-regulations with rules about hygiene for provisions of animal extraction that among other things considers planning and equipment of the premises of the slaughterhouse and the rules of official control from the Authorities of Provisions.

Main title:Mobil slakt
Subtitle:Regler, tillstånd och teknik
Authors:Persson, Veronica
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:Other
Keywords:mobil slakt, slakteri, köttkvalitet, livdjurstransport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-776
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-776
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of animal products
Language:Swedish
Additional Information:Godkänd vid Institutionen för Jordbrukets biosystem och teknologi
Deposited On:21 Nov 2011 15:17
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics