Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Filip, 2011. Direktimport av traktorer : en ekonomisk fördel?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
7MB
[img] Other (Thumbnails conversion from application/pdf to thumbnail_preview)

Abstract

Att direktimportera traktorer var tidigare enkelt. Oavsett om nödvändiga dokument medföljde vid köpet eller inte, kunde det alltid lösas när traktorn väl var i Sverige. Efter att en nytolkning av importlagen har blivit antagen är det numera inte möjligt att godkänna traktorer som redan finns i landet utan de rätta dokumenten måste finnas vid importen. Det dilemma importörerna ställs inför är att endast ersättningsdokument för redan godkända traktorer kan bli utskrivna.

Syftet med denna uppsattas är att beskriva och lära andra hur man importerar traktorer. Baserat på den stora prisskillnaden mellan Sverige och andra länder är utländska traktorer prismässigt ett intressant alternativ.
Dessutom kommer denna uppsatts att undersöka lantbrukares kunskaper och attityder till att importera traktorer på egen hand.

Att ha goda relationer med återförsäljare utomlands är avgörande för att undvika att bli lurad i en affär. Tillvägagångssättet om hur man importerar en traktor är tagna från en fallstudie som följt processen på en importerad traktor från Danmark till Sverige. På detta sätt är många av de potentiella problem som uppstår när man importerar en traktor behandlade. Dessutom har intervjuer genomförts med lantbrukare om deras generella attityd till begagnade importerade traktorer, lantbrukarna var selekterade ur demografiskt och geografiskt olika områden.

Intervjuerna visade att många lantbrukare var villiga att importera en traktor, men ingen hade valt att göra det. Lantbrukarna såg inte regelverket som ett hinder för att importera traktorer, de valde helt enkelt att inte göra det. Detta antas leda till högre traktorpriser i Sverige på grund av bristande konkurens.

,

Importing tractors used to be easy. Whether or not it was accompanied with documents or
not, the problem could always be solved once it arrived in Sweden. Since a new
interpretation of import laws has been applied, this is no longer possible. Because of the
stricter interpretation, tractor’s already in country cannot be approved without proper
paperwork. The quandary for importers and manufacturers is that only replacement
documents for tractors that are already approved can be printed.
The purpose of this thesis is to describe (and teach others) how to import used tractors.
Based on the steep price differences in other countries, often much lower than in Sweden,
foreign tractors are an interesting import option. Consequently, this thesis will also
investigate farmers’ knowledge and attitudes towards importing tractors.
Having good relations with dealers abroad is essential to avoiding subterfuge.
Conclusions on how to import a used tractor are drawn from a field case study that
followed the process on an imported tractor from Denmark to Sweden. In this way, many
of the potential problems encountered when importing a tractor are highlighted. In
addition, interviews were conducted with Swedish farmers concerning their general
attitudes towards used imported tractors. The selection of cases were drawn from a
demographically and geographically diverse area.
The interviews showed that many farmers were willing to import a tractor, but none had
actually done so. The farmers’ did not seem to believe the regulations or other factors
limited their ability to import. Rather, they simply chose not to do so. It is suggested that
this leads to higher prices in Sweden due to a lack of competition

Main title:Direktimport av traktorer
Subtitle:en ekonomisk fördel?
Authors:Nilsson, Filip
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Nilsson, Jerker
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Direktimport, regelverk, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-736
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-736
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:11 Nov 2011 12:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics