Home About Browse Search
Svenska


Lundin, Martin, 2011. Framtiden för besättningar med bundna mjölkkor : vad mjölkproducenterna själv tror . First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

De senaste åren har mjölkbesättningarna i Sverige förändrats. Det mest dominerande sättet har varit att hålla korna bundna men efterhand som mjölkgårdarna har rationaliserats och blivit modernare har det blivit vanligare att många lantbrukare ställt om till lösdrift. År 2007 bestämde jordbruksverket att alla nya stallar som ska byggas för mjölkkor ska vara lösdriftssystem, vilket innebär att våra bundna besättningar kommer försvinna i framtiden. Det här examensarbetet har ställt frågan till mjölkproducenter med bundna kor hur de ser på framtiden för sina besättningar.

Idag (2011) finns det 348 100 mjölkkor i Sverige. Av dem står ungefär hälften i uppbundna system. De olika systemen som korna kan stå i är långbås, kortbås samt mellanbås. Det vanligaste systemet för bundna kor i Sverige är uppbundna kortbås. År 2007 kom en ny lag att alla nya mjölkstallar som byggs i Sverige måste byggas som lösdriftsstallar för att korna ska kunna uttrycka sina naturliga beteenden. Detta innebär att de bundna systemen kommer på sikt försvinna i Sverige.

För att reda ut hur situationen ser ut just nu och hur den kommer förändras med de bundna mjölkbesättningarna skickades en enkät ut till just dessa gårdar. Enkäten skickades ut till gårdar som hade mellan 50 – 110 mjölkkor då dessa skulle svara för besättningar som har en rimlig storlek i Sverige. Gårdarna var slumpvis utvalda och låg någorlunda jämnt fördelat över landet.

Svar inkom från totalt 34 gårdar och resultaten visade att snittålder hos de svarande lantbrukarna låg på ca 52 år. Medelkoantalet låg på 64 kor och det var 0,91 anställda per gård.

Sammanfattningsvis så kommer ungefär hälften av gårdarna i undersökningen sluta med mjölkkor inom de närmaste åren för att istället ställa om till annat djurslag eller sluta. Den vanligaste orsaken för dem som skulle sluta var åldersskäl och att det inte fanns en yngre generation på gården som ville ta över, samt att det är för dålig lönsamhet för att bygga nytt. Positivt var att det fanns en bra framtidstro hos 1/3 av gårdarna som kommer att bygga nya stallar och fortsätta satsa på mjölkkorna och på de flesta av dessa gårdar fanns det också en yngre generation som ville ta över och driva gården vidare.

,

The way to keep dairy cows has changed during the last decades in Sweden. Previously, dairy cows were mainly kept in tie-stall systems. Gradually, as herd size have increased and farms have become more rationalized and modern, the way farmers keep cows is shifting towards keeping them in cubicles or loose-housed. Authority regulations have since 2007 not allowing new tie-stall housing to be built, only loose housing or cubicles. Thus, tie-stall housing will be phased out. This diploma paper discusses this situation and tries to foresee the coming changes.
.
There are about 348 100 (in 2011) dairy cows in Sweden. About half of the dairy cows are kept in tie-stalls. There are three different principle tie-stall systems: Long-stalls, short-stalls and a mix of these two. The most common is the short-stall. But as pointed out, no new facilities where cows are kept in tie-stalls will be built.

In order to describe the current situation of tie-stall herds, and to give some estimate of the future of existing herds, a questionnaire was sent to dairy farmers who kept cows in tie-stalls. The herd size of the farms varied between 50-110 dairy cows as this would represent a size of herd that is relatively economic sustainable. The herds were randomly selected from a list of herds with tie-stall housing and geographically evenly distributed. Out of 95 questionnaires sent out, 43 were returned.

Farmers in the survey was on average 52 years old, herd size was 64 cows and there were 0,91 employee per farm. About 50 % of the farms will stop dairy production in the next 5 years. The others will either stop or change to other animal categories. There are many reasons to continue or stop dairy production at the studied farms but some will convert to some kind of loose-housing or cubicles and others will continue the present production in tie-stalls. The results are discussed in the paper.

Main title:Framtiden för besättningar med bundna mjölkkor
Subtitle:vad mjölkproducenterna själv tror
Authors:Lundin, Martin
Supervisor:Herlin, Anders
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:Mjölkkor, Uppbundet, Enkätundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:11 Nov 2011 11:53
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 21:18

Repository Staff Only: item control page