Home About Browse Search
Svenska


Boström, Marlene, 2011. Claw and leg lesions in preweaning piglets : a comparative study of piglets reared on structured polyurethane coating and piglets reared on concrete floors. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Floor surface in pig facilities can have an impact on animal welfare and pig health, as it can cause the pig physical damage and thereby increased risk of infectious diseases and lameness. The development of pig housing systems has resulted in a decreased use of bedding. It seems hard to find the optimal floor in farrowing pens, as it must suit both the sow and piglets. The floor friction needs to be adequate to avoid slips and at the same time should the floor be non-abrasive. Abrasions and lesions caused by the floor are not only causing the animal suffering, but are also negative from an economical aspect. A soft polyurethane coating with a profile in pens with nursing piglets was tested and compared with a concrete floor, as the soft floor theoretically should be gentler toward piglets’ claws and legs. To avoid injuries caused by slips, a structured surface profile to increase the friction and floor grip of the polyurethane material was added. Damage scoring was done on preweaning piglets and in total 247 piglets was examined. Piglets reared on polyurethane material did have soles that were sharp edged, while concrete gave rounded soles (p<0.01), but besides that, no significant differences in prevalence of damaged soles and soft heels could be detected. The polyurethane material gave however the lowest damage scores on hocks (p<0.05). The scores of knee damage were similar regardless which floor material the piglet was reared on. Laboratory and field studies were done on the different floor materials to obtain technical values of friction and floor abrasiveness. The abrasive test resulted in the conclusion that concrete is more abrasive than polyurethane, regardless structure of the polyurethane coating. The friction test gave the conclusion that the polyurethane material in this study has the static friction coefficient (SCOF) and dynamic friction coefficient (DCOF) means similar to those of concrete.

,

Golv i grisningsstallar kan ha en stor påverkan på djurvälfärden och på grisarnas hälsa, då viss golvutformning kan orsaka grisen fysisk skada och därmed öka risken för infektionssjukdomar och hälta. Vidare har utvecklingen av moderna produktionssystem till grisar resulterat i att användningen av strö och halm har minskat. Det är svårt att hitta det optimala golvet för grisningsboxen, eftersom det ska passa både suggan och hennes smågrisar. Golvets friktion måste vara tillräcklig för att undvika halkskador, samtidigt som det ska ha en låg avnötningsgrad för att minimera avnötningen på smågrisarnas klövar och ben. Skavsår och skador som orsakats av golvet medför inte bara lidande för djuret, utan är även negativt sett ur ett ekonomiskt perspektiv. I denna studie testades ett betonggolv med en mjuk polyuretanbeläggning och jämfördes med ett vanligt betonggolv. Hypotesen var att det mjuka golvet ur ett teoretiskt perspektiv bör vara snällare mot smågrisens klövar och ben. På polyuretanbeläggningens yta gjordes ett mönster för att öka materialets friktion och golvgreppet och på så sätt undvika halkskador. Skaderegistrering utfördes på ej avvanda smågrisar och 247 smågrisar undersöktes totalt. De smågrisar som växt upp på polyuretanbeläggning hade vid undersökningen signifikant större andel sulhorn som var fortfarande var vassa (p<0,01) medan betong gjorde att sulhornen var rundade. Förutom detta kunde inga skillnader mellan de två golvtyperna på registrerade skador på sulhorn och ballhorn ses. Däremot gav polyuretanbeläggningen en lägre skadepoäng för hasskador (p<0,05). Skadepoängen för knä och kotor var dock densamma oavsett vilket golvmaterial smågrisen var uppfödd på. Laboratorie- och fältstudier gjordes på polyuretanbeläggningen för att erhålla ett tekniskt värde på golvets friktion och avnötningsgrad. Avnötningstesten gav slutsatsen att betong är mer avnötande än vad polyuretanbeläggning är, oavsett vilket mönster polyuretanbeläggningen har. Friktionstesten gav resultatet att det studerade polyuretanmaterialet, oavsett mönster, hade en statisk friktionskoefficient (SCOF) och en dynamisk friktionskoefficient (DCOF) motsvarande dem för betong.

Main title:Claw and leg lesions in preweaning piglets
Subtitle:a comparative study of piglets reared on structured polyurethane coating and piglets reared on concrete floors
Authors:Boström, Marlene
Supervisor:Botermans, Jos
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:360
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:piglets, farrowing pen, floor, polyurethane, concrete, lesions
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-728
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:English
Deposited On:09 Nov 2011 11:52
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page