Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Johan, 2011. Svensk fartygsimport av fasta trädbaserade biobränslen – en explorativ studie. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
874kB

Abstract

Huvudsyftet med examensarbetet är att beräkna lönsamheten för fartygsimport av olika fasta trädbaserade biobränslen. Arbetet vänder sig i första hand till en läsare som har begränsade kunskaper om ämnet.

Genom att använda teorier om sjöfartens grunder tillsammans med svensk erfarenhet av logistik, söker författaren finna samtliga steg och faktorer som ingår i importprocessen. Efter att delmomenten kartlagts, kan kostnader härledas och därefter är det möjligt att konstruera kalkyler för erhållande av en företagsekonomisk synvinkel på uppsatsen. Med hjälp av kalkyler och statistik kan analys av lönsamhet beroende på olika importval genomföras.

Bränslena som berörs i studien är träbaserade pellets, träbaserade briketter, stamvedsflis samt rundved.

Författaren vill även testa en hypotes som förts på tal under jägmästarutbildningen; att det skulle vara mer lönsamt att öka graden av vidareförädling så sent i försörjningskedjan som möjligt. Det innebär att det borde vara mer lönsamt att importera till exempel eukalyptusstammar från Sydamerika som sen sönderdelas vid den svenska industrin, än att transportera flis direkt från samma plats.

Resultatet från kartläggning, datainsamling och kalkylering kan sammanfattas kort.

Fartygsimport av pellets och briketter, med dagens priser, är enligt denna studie en lönsam verksamhet. Med rätt förutsättning torde det vara möjligt att importera även rundved som sönderdelas i Sverige med positiv marginal. Däremot är det inte lönsamt att använda sig av vanliga bulkfartyg för att importera stamvedsflis. Tilläggas bör att det endast är tre svenska biobränsleförbrukare inom fjärrvärmesektorn som förbrukar ett fartygs (50 000 dödviktston) last med pellets inom ett år.

Faktorer som påverkar lönsamheten är framförallt dollarkurs, dygnshyra av fartyg, pris för bunkerolja, last- och lossningskapacitet samt inköpspris på biobränslet.

Main title:Svensk fartygsimport av fasta trädbaserade biobränslen – en explorativ studie
Authors:Olsson, Johan
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Eriksson, Lennart
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:82
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Pellets, Briketter, Flis, Rundved, Sjöfart, Hamnhantering, Import, Briquettes, Woodchips, Logs, Shipping, Port Handling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-647
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-647
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2011 06:30
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics