Home About Browse Search
Svenska


Hedin, Joel, 2011. Regementsgatan som del i landskapet : en diskussion om sociala följder av ny bebyggelse i anslutning till Slottsparken. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Täthet, blandning och social bärkraft är kriterier som idag förespråkas på flera håll inom samhällsplaneringen. I stadsomvandlingsprojekt uppkommer många gånger intressekonflikter mellan bebyggelse och grönområden. Grönområdens positiva hälsoaspekter såväl som dess egenvärden är inom planeringen svåra att resonera bort såväl kompromissa kring. Det är lätt att de värden som framförs antingen accepteras eller åsidosätts helt med hänsyn till att omvandlingen i alla fall leder till ett tillskott av bebyggelse. För att kunna bidra till en dialog behövs fler kort på bordet. Vad uppstår i mötet mellan dessa fysiska strukturer och hur påverkas de sociala förutsättningar?

,

Målet med detta examensarbete har varit att göra ett utbyggnadsförslag, längs norra kanten av Regementsgatan i anslutning till Slottsparken i Malmö. Vidare har målet varit att med utgångspunkt i utbyggnadsförslaget diskutera sociala följder av denna typ av omvandling, för att få en bild över hur sociala förutsättningar påverkas av fysiska strukturer. Slutligen har målet varit att utifrån dessa diskussioner formulera utvecklingsmöjligheter för utbyggnadsförslaget.

,

Med hjälp av teori samt kvalitativa utvärderingar, med fokus på upplevelsevärden, har utbyggnadsförslaget utvärderats gentemot dagsläget och ett nollalternativ. Resultatet har visat sig nyansera följderna av bebyggelse i anslutning till ett grönområde. I rapporten har jag visat att utbyggnadsförslaget kan leda till flera olika förändringar, med åtskilliga potentiella positiva sociala följder. Genom att ställa sociala följder i relation till begrepp kring fysiska strukturer har jag sett tendenser som ökad trygghet, bättre tillgänglighet, ökad social närvaro såväl som goda förutsättningar för mötesplatser. Utbyggnadsförslaget innebär även negativ påverkan. För att åstadkomma ett balanserat förslag föreslås åtgärder för projektet såväl som inom närområdet.

Main title:Regementsgatan som del i landskapet
Subtitle:en diskussion om sociala följder av ny bebyggelse i anslutning till Slottsparken
Authors:Hedin, Joel
Supervisor:Skärbäck, Erik
Examiner:Kylin, Maria and Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landskapsplanering, Malmö, Regementsgatan, Slottsparken, förtätning, balanseringsprincipen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-644
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-644
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2011 10:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics