Home About Browse Search
Svenska


Paasioja Joelsson, Sandra, 2010. Träd i hårdgjord stadsmiljö : en undersökning av träden på Spårvägsgatans norra sida i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Syftet med arbetet har varit att undersöka de 26 träden som är planterade på Spårvägsgatans norra sida i Malmö. Detta för att ta reda på varför vissa träd har etablerats sämre än andra.

Arbetet är genomfört genom litteraturstudie på träd i urbanmiljö allmänt och inventering av den i examensarbetet gällande platsen.

Träd i stadsmiljö är viktiga för vårt välmående. De bidrar till grönska och förbättrar den förorenade luften som kommer från bilar och fabriker. I dagens moderna samhälle utsetts träd i stadsmiljö för många olika typer av stress. Främst är det utrymmet under mark som minskas på grund av att dagens moderniteter som vattenledningar och kablar av olika slag ska samsas med trädens rötter och växtbäddar. Andra faktorer som bidrar till stressen är förstörd jordstruktur, vattenbrist, halkbekämpning i form av salt och täta material på ytlagret.
Träd som är planterade på Spårvägsgatans norra sida i Malmö undersöks och bedöms i jämförelse med träd i stadsmiljö allmänt. 26 träd av arterna Tilia x vulgaris, Ginkgo biloba, Carpinus betulus och Acer pseudoplatanus som är planterade längs Spårvägsgatans norra sida bedömdes genom inventeringar. Arterna är indelade i ett delområde för varje art från 1-4 längs gatan och varje delområde är inventerat var för sig. Kortfattat är ståndorten längs hela gatan hårdgjord och urban, med undantag för delområde 4 med Acer pseudoplatanus där träden är planterade i en gräsyta mellan trottoar och bilväg. Mikroklimatet längs hela gatan är varmt med många ytmaterial som reflekterar värmen även nattid.

Resultatet av inventeringen visade att träden överlag har en dålig vitalitet och är stressade. De flesta träd har beskärningsskador och en dålig tillväxt. Ginkgo biloba och Carpinus betulus på delområde 2 respektive 3 är placerade i mycket små växtbäddar på 1,3 m³ var. Litteraturundersökningen visade att ett träd i stadsmiljö beroende på storlek och art behöver en växtbädd på minst 10-20 m³. Växtbäddar för delområde 1 och 4 har inte fåtts fram till detta arbete. Avloppsledningar är placerade mycket nära växtbäddarna på delområde 2 och 3 vilket kan ha lett till att växtbäddarna gjorts så små. Acer pseudoplatanus på delområde 4 är planterade i en gräsyta med buskage intill. Träden där har en ojämn tillväxt med tanke på att de enligt en tidigare inventering är planterade år 1985. Något träd är 7 m högt medan andra når en höjd på 14 m. En teori är att gräset konkurrerar med träden vid närings- och vattenupptag.

En slutsats om generella lösningar på platsen tas upp som diskussion. De främsta lösningarna är att växtbäddar måste förstoras och/eller förbättras om träden ska uppnå god vitalitet.

Main title:Träd i hårdgjord stadsmiljö
Subtitle:en undersökning av träden på Spårvägsgatans norra sida i Malmö
Authors:Paasioja Joelsson, Sandra
Supervisor:Rolf, Kaj
Examiner:Huisman, Mark
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Träd i stadsmiljö, Hårdgjord, Problem under mark, Spårvägsgatan, Värmeö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-611
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-611
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2011 05:21
Metadata Last Modified:23 Apr 2012 07:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics