Home About Browse Search
Svenska


Wiik, Susanne, 2011. Kalkbarrskogar i Jämtland : vad karakteriserar de områden där kalkberoende mykorrhizasvampar förekommer. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
930kB

Abstract

I den här studien inventerades åtta områden där olika kalkberoende svampar har hittats för att försöka beskriva vad som karakteriserar dessa skogar. Olika markfaktorer som humus- och förnalagrets tjocklek, jordart och jordmån registrerades. Ett urval av. Ett visst träd åldersbestämdes och en en lkpkl naturvärdesbedömning genomfördes inom varje område.

Områden med kalkberggrund i Sverige återfinns bl.a. i Jämtland och på Gotland. Kalkberggrunden ger upphov till skogar som ofta innehåller många arter av kärlväxter och mykorrhizasvampar. Många rödlistade arter återfinns i dessa områden t.ex. vissa kalkberoende mykorrhizasvampar. Då mykorrhizasvamparna är beroende av sin värdväxt för sin överlevnad hotas de av bl.a. kalhyggesbruket. För att bevara de kalkberoende mykorrhizasvamparna måste skogar inom de kalkpåverkade områdena skyddas.

De i studien undersökta områdena hade tunna humus- och förnalager. Brunjord var den dominerande jordmånen och markvegetationstypen var blåbär och lågörter. Områdena var grandominerade med ett inslag av äldre tallar. I alla områden fanns minst ett träd med en brösthöjdsålder som översteg 130 år. De inventerade områdena gav inte utslag som områden med höga naturvärden enligt den metod som användesInget område uppvisade några högre naturvärden enligt den metod som användes. Alla inventerade områden bar spår av mänsklig påverkan.

,

In this study eight areas where ectomycorrhizal fungi that are dependent on limestone have been found were analyzed. The main purpose was to try to describe what characterize these areas. Different factors such as the thickness of the humus- and litter layer, the soil and the soil type was registered. In each area the age of a sample of trees where measured and a classification of the nature values were conducted.

Areas with limestone in Sweden are found in for example Jämtland and Gotland. The limestone give rise to forest that often contains many species of vascular plants and ectomycorrhizal fungi. Often red-listed species such as ectomycorrhizal fungi are found in these forests. Because ectomycorrhizal fungi are dependent on the existence of a host plant clear cut are a treat to the fungi. Therefore, to protect these rare fungi the calochrous forest needs to be protected and preserved.

The investigated areas had thin layers of humus and litter. Brown forest soil was the dominating soil and the vegetation within the sample area consisted of mainly blueberry and herbs. Norway spruce was the dominating tree species but there were also older Scots pines in the studied areas. In each area there was at least one tree with an age over 130 years. The investigated areas did not classify as areas with high nature values according to the method that were used. There were signs of human impact in all areas.

Main title:Kalkbarrskogar i Jämtland
Subtitle:vad karakteriserar de områden där kalkberoende mykorrhizasvampar förekommer
Authors:Wiik, Susanne
Supervisor:Romell, Eva and Jäderlund, Anders
Examiner:Schimmel, Johnny
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2011:13
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:ektomykorrhizasvampar, kalkbarrskogar, förnalager, humuslager
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-608
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-608
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2011 08:40
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics