Home About Browse Search
Svenska


Jacobsson, Fanny, 2011. Urban odling - exemplet Varvsstaden i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Detta examensarbete i landskapsarkitektur behandlar ämnet urban odling med avsikten att identifiera vilka möjligheter och begränsningar det finns med odling i staden. Målet med examensarbetet är att uppnå en större förståelse och kunskap inom detta ämne. Varvsstaden i Malmö har valts som ett exempel för att illustrera hur odlingar skulle kunna implementeras i en central stadsdel som är under utveckling.

Litteraturstudier har legat till grund för en kunskapsöversikt av olika aspekter av urban odling. En kvalitativ miniundersökning har utförts för att ta reda på hur nyckelpersoner i Malmö från de tre kategorierna; politiker, tjänstemän samt brukare ser på urban odling och dess möjligheter och begränsningar. Kunskapsöversikten om urban odling i allmänhet och beskrivningarna om Varvsstaden i Malmö har fungerat som underlag till idéskisser för hur odling i Varvsstaden skulle kunna se ut.

Resultatet av examensarbetet visar på att det finns många möjligheter med urban odling och att det finns mycket att vinna genom att odla i staden. Begränsningar och hinder för odling i urbana miljöer har också identifierats. För att urban odling ska fungera bättre och för att en implementering i större utsträckning ska kunna ske finns det många hinder att arbeta vidare med.

,

This master’s degree thesis in landscape architecture deals with the topic of urban cultivation with the intention of identifying the opportunities and limitations with which this is associated. The goal of the thesis is to achieve a greater understanding and knowledge of this subject. The Varvsstaden district of Malmö was chosen as an example to illustrate how cultivation could be implemented in a central neighborhood that is under development.

Literature studies were the basis of a review of knowledge of various aspects of urban cultivation. A qualitative mini-study has been conducted to find out how key people in Malmö from the three categories politicians, civil servants and growers regard urban cultivation and its potential and limitations. The review of knowledge of urban cultivation and the descriptions of Varvsstaden in Malmö have served as a basis for concept sketches of what cultivation in Varvsstaden could look like.

The results of the thesis show that there are many opportunities for urban cultivation, and there is much to gain by cultivating in the city. Limitations and barriers to growing in urban areas have also been identified. There are many obstacles to overcome if urban cultivation is to be improved and implemented to a greater extent.

Main title:Urban odling - exemplet Varvsstaden i Malmö
Authors:Jacobsson, Fanny
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Urban odling, Stadsodling, Varvsstaden, Malmö, Urban cultivation, Urban farming, Urban agriculture, City farming
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-602
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-602
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2011 05:50
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 09:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics