Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Anna, 2011. Slumområden - misär eller möjlighet? : att identifiera brister, problem och kvalitéer inom slumområden i låginkomstländer.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Många av de länder som idag har en hög andel slumområden styrdes länge av europeiska kolonialmakter. Grunden till hur många av dessa länders städer ser ut idag, etablerades redan då. Den kaotiska urbanisering av städer som skett de senaste 50 åren är en konsekvens av fattigdom, korrupta makthavare samt odemokratiskt skött politik. Idag lever mer än hälften av världens befolkning i städer, och mycket tyder på att den urbaniserade befolkningen kommer att växa. I låginkomstländer är problemet som störst, där majoriteten av stadens invånare bor i så kallade slumområden. Dessa områden karaktäriseras av fattigdom och misär. De är ofta starkt segregerade från resten av staden i form av dåliga kommunikationsförbindelser samt en distanserad inställning från makthavare som vägrar se slummens invånare som en del av staden. Dessutom bildas ofta en stark uppdelning av grupper inom slumområdena, som inte sällan leder till konflikter och spänningar inom området.
Praktiska problem såsom de sanitära är något som präglar sluminvånarnas vardag och skapar stora svårigheter för dem. Tillgången på rent vatten är ofta mycket bristfällig och leder till sjukdomar och epidemier, något dessa människor omöjligen kan skydda sig emot eller har råd att sedan bli behandlade för.
Makthavarnas sätt att ta itu med dessa problem är ofta kortsiktiga och inhumana. Uppsatsen visar exempel på hur arkitekter kommit fram till innovativa lösningar med hjälp av invånarna själva. De har funnit ett sätt att ta itu med problemen och finna lösningar utifrån de omständigheter som råder, och på sätt skapa nya kvaliteter för området.

,

Many of the countries that currently have a high proportion of slum areas were for a long time ruled by the European colonial empires. The basis of how many of their cities look like today was established at that time. The chaotic urbanization of cities over the past 50 years is a consequence of poverty, corrupt rulers and undemocratic managed politics. Today, over half the world’s population lives in cities and nothing indicates that this increase will decrease. The biggest problem occurs in low-income countries, where the majority of the city residents live in so-called slum areas. These areas are characterized by poverty and misery. They are often highly segregated from the rest of the city in the form of lack of infrastructure and a distanced approach from those in power who refuse to see the slum areas and its residents as part of the city. Moreover, there are often formed a strong separation of groups in the slums, which often leads to conflicts and tensions in the area.
Practical problems such as sanitation are something that characterizes the slum residents’ daily lives and creates great difficulties for them. Access to clean water is often very weak and leads to diseases and epidemics, which none of these people can not possibly protect themselves against, nor can they afford treatment after they have been infected.
The method, by those in power, of how to deal with these problems is often short-sighted and inhumane. This essay shows examples of how architects can come up with innovative solutions with the help of the residents themselves. They have found a way to address problems and find solutions based on the local circumstances, and in this way create qualities of the area.

Main title:Slumområden - misär eller möjlighet?
Subtitle:att identifiera brister, problem och kvalitéer inom slumområden i låginkomstländer.
Authors:Bengtsson, Anna
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Kristensson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:slum, informella bosättningar, informal settlements, developing country, utvecklingsland, landscape architect, landskapsarkitekt, infrastruktur, infrastructure, urbanization, urbanisering, Kisumu, Mumbai
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-542
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-542
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2011 07:20
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics