Home About Browse Search
Svenska


Törnquist, Viktor, 2011. Nötköttsproduktion i Sverige : lönsamhetskorrelerande faktorer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
317kB

Abstract

En snabb överblick av räkenskapsmaterial från en samling svenska nötköttsproducenter uppsamlat i projektet Agribeef ger en bild av en näring med bristande lönsamhet. Den svenska nötköttsproduktionen generellt har lönsamhetsproblem.
Inom ramen för projektet Agribeef har material samlats in från gårdar runtom i landet. Detta material utgör underlag för denna studie. Syftet med denna uppsats är att analysera detta material och söka efter enskilda lönsamhetsfaktorer som uppvisar korrelation med lönsamhet.
Genom en korrelationsanalys jämfördes utvalda faktorer. Resultatet blev att det för ungnötsproducenterna visade sig vara kostnaden för byggnader som hade starkast samband med lönsamheten. För dikoproducenterna var det kostnaderna för byggnader, foder och avskrivningar som visade sig korrelera starkast med lönsamheten.

,

A brief overview of accounting material from a number of Swedish beef and cow calf-producers gathered through the Agribeef-project leaves the reader with a idea of a sector with low profitability. The Swedish beef-production in general has profitability issues.
Within the framework of the Agribeef-project, material has been gathered from farms throughout the country. This material makes up the foundation of this study. The aim with the thesis is to analyse this material and seek out individual profitability factors that show a correlation with profitability.
Through a correlation analysis chosen factors was compared. The result showed that for beef-herds, the cost for buildings was the factor to show strongest correlation with profitability. For the cow calf-herds it was buildings but also cost for feed and description which showed most correlation with profitability.

Main title:Nötköttsproduktion i Sverige
Subtitle:lönsamhetskorrelerande faktorer
Authors:Törnquist, Viktor
Supervisor:Karlsson, Thord
Examiner:Lagerkvist, Karl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:666
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:nötkött, dikor, ungnöt, lönsamhet, lönsamhetsfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-618
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-618
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2011 07:14
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics