Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Lena, 2011. Elephant damage in Masai Mara. First cycle, G2E. Skara, Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
591kB

Abstract

Elefanter är och har varit mycket hotade genom tiderna men har börjat öka i antal på grund av kontroll av tjuvskytte, förbud av elfenbensförsäljning, samt en förändring av såväl mänsklig utbredning samt regn mönster, och flera nationalparker upplever nu ökade skador på grund av rikliga elefantpopulationer, det så kallade elefantproblemet. Det finns sen 30 år tillbaka rapporter från östra och södra Afrika om minskning av Acacier och andra kapellträd på grund av elefantbetning. Några av dessa skador kan till och med leda till lokal utrotning av vissa arter. På grund av detta finns det en konflikt inom bevarandeprogram mellan att bevara livskraftiga elefantpopulationer och bevara den biologiska mångfalden i växtriket. Syftet med denna studie var att se om det fanns något problem med elefanter i Masai Mara Nationalreservat, Kenya, genom att göra en beteendestudie om deras matvanor och jämföra skador på de två träden Acacia gerrardii och Balanites aegyptiaca. Trädstudiens resultat är inte fullständigt statistiskt trovärdiga med anledning av för lite införskaffade uppgifter, på grund av brist på tid, utrustning och information men det finns en tydlig trend. En trend som pekar mot mer skador på Acacia träd, då bara de är fällda av elefanterna. Elefanterna verkade äta mer örter än träd, som kan leda till en obalans mellan dessa arter och påverka balansen i ekosystemet. Taggstorleken hos Acacia och Balanites är signifikant olika långa, där Balanites är längre, vilket kan vara av intresse för elefanters val av vilket träd de väljer att äta. Då längre taggstorlek verkar skydda mot skada. Det verkar inte finnas några akuta problem med elefanterna i Masai Mara men mer forskning måste göras för att erhålla tillräcklig information för att göra några riktiga slutsatser om elefanters påverkan på träd och vegetation i reservatet.

,

Elephants are and have been very threatened over the decades but have started to increase in numbers due to control of poaching, prohibition of ivory sales, and a change in both human distribution and rainfall patterns. Several national parks are now experiencing increased damage because of abundant elephant populations, the so called elephant problem. There have been reports from eastern and southern Africa on reduction in Acacias and other canopy trees due to elephant browsing for over 30 years. Some of these damages can even lead to local extinction of species. Because of this there is a conflict within conservation programmes, between conserving viable elephant populations and conservation of plant biodiversity. The aim of this study was to see if there were any elephant damages in Masai Mara National Reserve, Kenya, by performing a behavioural study on their eating habits and comparing damage caused to the two trees Acacia gerrardii and Balanites aegyptiaca. The results from the tree study are not fully statistically reliable because of too little contained data material, due to lack of time, equipment and information. However there is a trend pointing toward more damage caused to Acacia trees while only they are the ones that have been pushed over by elephants. The elephants seemed to eat more herbs than grass, which may lead to an unbalance between these species and then affect the balance in the ecosystem. The thorn size of Acacia and Balanites is significantly different, where Balanites have longer thorns, and might be of interest in elephants’ choice of which tree they will eat. The longer the thorns the less damage, in other words less eating of that tree. There seems to be no urgent problem with the elephants in Masai Mara, but more research has to be done to retain sufficient data to make any real conclusions about elephants’ impact on the trees and vegetation in the reserve.

Main title:Elephant damage in Masai Mara
Authors:Jansson, Lena
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:384
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:elephant, damage, Acacia, Balanite, Masai Mara
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-481
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-481
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal ecology
Language:English
Deposited On:22 Jul 2011 12:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page