Home About Browse Search
Svenska


Bergh, Arne and Svensson, Therese, 2011. Merger of equals, fallet Arla Foods. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
785kB

Abstract

Vid millennieskiftet stod det klart att två av Europas största mejeriföretag skulle fusioneras ihop till ett företaget. Svenska koncernen Arla och den danska MD Foods gick ihop i en så kallad merger of equals vilket innebär att fusionen äger rum mellan likvärdiga parter.

Efter fusionen går det att ifrågasätta om fusionen verkligen blev jämn. Eftersom både styrelseordförande och VD:n är danskar samt att koncernledningen till stor del är danskt. Huvudkontoret placerades även i den danska staden Århus. Det är därför osäkert om begreppet merger of equals var ett knep för att få företagets ägare och medlemmar att gå med på att fusioneras. Ett annat argument är att merger of equals tillämpades för att det ena företaget inte ska behöva ersätta det andra ekonomiskt.

Denna studie analyserar hur fusionen som ansågs vara en merger of equals, nu har utvecklats till att bli danskdominerande. Genom att använda Resourse based theory samt empiri från företaget Arla Foods har resurser i företaget värderats och klassificerats. Resurserna har klassificerats efter hur företaget har tillämpat dem och vilken karaktär de har. Empirin som har använts är främst resurser samt händelser som format företaget vid och efter fusionen. För att se hur de båda länderna är representerade i företaget har fördelningen av styrelseposterna studerats. Först för det båda företagen innan fusionen och därefter de tre första åren av Arla Foods.

Från studien tyder resultatet på tvivelaktigheter huruvida de båda företagen var värderade vid fusionen. Data tyder på att MD Foods var värderat högre än Arla vid fusionen och att de var intresserade av andra resurser än de finansiella, exempelvis sociala resurser genom inträdet på en ny marknad. Således behövdes det vidare studier som sträcker sig över en längre tidsperiod för att ge en fullständig bild över hur koncernen kom att bli danskt dominerad.

,

By the end of the millennium it was decided that the two leading diary companies in Europe was going to merge into one cooperative. The merging companies consisted of Arla from Sweden and the Danish company MD Foods. By the time of the merge the companies expressed that the merge was going to be a merger of equals indicating that the each party was to be equally valued.

Years after the merge it was clear that the merger had not turned out to be equal among the companies. The board of representatives was clearly influenced by the Danes who also had claimed the title of both chairman and CEO. Headquarter of Arla Foods had also been moved to Århus in Denmark. Lately it has been questioned whether the merger was an attempt by the board of the former companies to expand their own influence. By using the term merger of equals it simplifies the process of gaining approval from the members. Another argument is that the companies that are merging do not need to perform an equalization if one party should be weaker in terms of financials.

This paper aims to study why the merger between Arla and MD Foods failed to become equal and instead turned to be particularly influenced by the Danes. By using Resource based-theory and information presented in the annual reports it is possible to classify and value resources in Arla Foods. Resources are being categorized depending on their usage in companies and what is charactering about them. The study does also list the person that was elected into the board of the old companies as well as the cooperative resulting from the merge.

From this paper it is being showed that there are doubts concerning the size of the two merging companies. Data presented in the annual report indicates that MD Foods was valued higher than Arla by the time the merge was conducted. The paper also shows that a Danish dominance in the cooperative is starting to emerge in terms of resource usage. However there are no proofs that the board of representatives should be unequally dived among the two countries. However following studies that stretches over a longer time perspective will be needed to truly bring light onto this matter.

Main title:Merger of equals, fallet Arla Foods
Authors:Bergh, Arne and Svensson, Therese
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:658
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:merger of equals, fusion, resource based theory, kooperativa företag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-478
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-478
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Investment, finance and credit
Language:Swedish
Deposited On:20 Jul 2011 10:54
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics