Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Rikard, 2009. Bekämpning av fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi) med oljeemulsioner i äppelodling. SLU, Agrosystems (until 121231), Alnarp. Alnarp: SLU, Agrosystems (until 121231)

[img]
Preview
PDF
709kB

Abstract

Sedan införandet av bredverkande insekticider har frukträdsspinnkvalster, Panonychus ulmi
orsakat skada på äppelodlingar i stora delar av den tempererade världen. Kemiska acaricider
utvecklades först som en lösning, men deras höga toxicitet och kvalstrens förmåga att bilda
resistens har gjort dem omoderna. En lösning på problemet är sprutning med oljeemulsioner,
som främst har en fysikalisk verkan. Oljorna tillverkas av antingen mineraloljor eller
vegetabilisk oljor och används traditionellt till bekämpning av övervintrande ägg på våren.
För att bekämpningen ska vara effektiv krävs dock att den utförs när äggen är som känsligast.
Äggen hos P. ulmi blir känsligare ju närmare kläckning de befinner sig. Att bestämma
kläckningstidpunkten har många gånger visat sig mycket komplicerat p.g.a. flera inverkande
temperaturfaktorer samt betydande skillnader mellan olika genetisk stammar och
populationer. I vissa länder som Grekland, Storbritannien och Japan har forskning resulterat i
gångbara daggradsmodeller som förutspår kläckningstidpunkten. I Sverige saknas studier i
ämnet och att dra slutsatser från studier i andra länder med annorlunda klimat är inte att
rekommendera. Generellt rekommenderas bekämpning av fruktträdsspinnkvalstrets ägg
mellan knoppsprickning och tät klunga.
Vid SLU, Alnarp genomfördes ett bekämpningsförsök med mineraloljan
Sunspray 11 E och kallpressad rapsolja i en konventionell äppelodling, våren 2009.
Bekämpningen utfördes vid musöronstadiet och visade att Sunspray 11 E hade signifikant
lägre antal kvalster per blad jämfört med rapsolja och kontroll. Vid avläsningsarbetet
användes en mite brushing machine för att effektivisera räkningen av kvalster på insamlade
blad. Maskinen borstar av kvalstren från bladet ner på en glasplatta där de sedan enkelt kan
läsas av under stereolupp. Erfarenheterna av maskinen är att den är synnerligen
tidsbesparande och att den ger tillförlitligt resultat.

Main title:Bekämpning av fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi) med oljeemulsioner i äppelodling
Authors:Jansson, Rikard
Supervisor:Albertsson, Johannes
Examiner:Svensson, Sven-Axel
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Keywords:fruktträdsspinnkvalster, Panonychus ulmi, växtskydd, oljeemulsioner, äppelodling, fruktodling, olja, mineralolja, rapsolja, äpplen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-116
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-116
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Additional Information:Projektarbete, individuell kurs i fruktodlingens växtskydd på C-nivå. Project, individual course, Plant Protection in Fruit Production, level C
Deposited On:01 Sep 2009 07:02
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics