Home About Browse Search
Svenska


Svedberg, Anna-Maria, 2011. Resursförsvar hos hund : hundägares uppfattning av beteendet . First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img] PDF
1MB
[img] PDF (Bilaga)
194kB

Abstract

Aggressiva beteenden hos hundar är en vanlig orsak till att hundar lämnas in till omplaceringsorganisationer eller avlivas. Hundägare kan bli överraskade och rädda när deras hund plötsligt börjar morra och göra utfall när man närmar sig den medan den äter eller ska sätta sig bredvid den i soffan. Det finns flera olika teorier om varför hundar försvarar resurser som mat, föremål och liggplats mot människor och andra hundar. Ofta kopplas beteendet ihop med dominans och en vilja att ta makten eller en strävan efter att ta över ledarskapet. Nyligen har dock en teori som kallas zonförsvar presenterats av Freddy Worm Christiansen. Han menar att försvar av resurser är ett naturligt beteende, utan koppling till maktkamp eller dominans, och att myter angående resursförsvar gör att många hundar avlivas i onödan. Hittills är det ingen som studerat enbart resursförsvar utan att koppla ihop det med olika dominansteorier. Syftet med den här studien var därför att studera vad hundägare har för uppfattning angående resursförsvar samt hur de upplever försvar av mat, föremål eller liggplats riktat mot människor och andra hundar. Metoden som valdes för att undersöka detta var att genom en webbenkät komma i kontakt med hundägare som ville svara på frågor angående försvar av resurser i tre olika situationer. Situationerna var försvar av mat eller föremål riktat mot människor, försvar av liggplats riktat mot människor samt försvar av mat, föremål eller liggplats riktat mot andra hundar. Resultatet tyder på att de flesta hundägarna inte sympatiserar med dominansteorier även om majoriteten av de som svarade på enkäten hade upplevt försvar av resurser i minst en av de tre efterfrågade situationerna (78,2 %). Det var dock endast en mindre del som upplevt försvaret regelbundet, till exempel varje dag eller varje vecka (9,3 % samt 9,6 %). Det mest frekventa försvarsbeteendet som hundägarna hade upplevt i alla tre situationerna var att hunden hade morrat (85,2 % för försvar av mat/föremål mot människor, 77,2 % för försvar av liggplats mot människor och 76,8% för försvar mot andra hundar). Vidare trodde majoriteten av hundägarna att anledningen till att hunden försvarade resurser mot människor och andra hundar var för att den var rädd att bli av med dem (46,3 % för försvar av mat/föremål mot människor, 71,9 % för försvar av liggplats mot människor och 67,3 % för försvar mot andra hundar). Majoriteten uppfattade dock försvaret som ett naturligt beteende (83,3 % för försvar av mat/föremål mot människor, 83,3 % för försvar av liggplats mot människor och 96,7 % för försvar mot andra hundar) . I framtiden skulle det vara spännande att göra en rasjämförelse angående resursförsvar, och inte enbart aggression som flera tidigare studier gjort, för att till exempel fastställa vilka hundar som är mer lämpliga som familjehundar och studera om alla hundraser uttrycker resursförsvar på samma sätt. Det skulle även vara fördelaktigt att utbilda hundägare i att läsa sin hunds signaler då det var 35 % av hundägarna som inte kände igen det första steget i försvar att resurser. På så sätt skulle många konflikter kunna undvikas.

Main title:Resursförsvar hos hund
Subtitle:hundägares uppfattning av beteendet
Authors:Svedberg, Anna-Maria
Supervisor:Wichman, Anette and Malm, Kerstin
Examiner:Lindqvist, Christina
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:370
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:resursförsvar, zonförsvar, hund, liggplats, mat, föremål, hundägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-467
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-467
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2011 08:20
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics