Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Johanna, 2011. Att bedöma djuromsorgspolicys inom livsmedelsbranschen. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
448kB

Abstract

De flesta människor anser att djurens välfärd är en viktigt fråga och det är en fråga som idag engagerar många. I de flesta produktionssystem som djur hålls i idag finns brister gällande djurens välfärd. Dessa brister skiljer sig åt i kvantitet och allvarlighetsgrad beroende på i vilken typ av system som djuren hålls. När animaliska produkter hamnar på marknaden är det dock svårt för konsumenten att kunna urskilja vilka produkter som härrör från djur som hållts i system där de haft en bättre välfärd. Det finns vissa märkningar som kan indikera att produktionsdjuren haft en bättre välfärd men för de flesta produkter saknas lättillgänglig information. Studier har visat att konsumenter vill ha sådan information och att de är beredda att betala mer för djurvälfärdsvänliga produkter.

Att bedöma djurs välfärd är tämligen komplext då många parametrar spelar in. Detta kan vara en anledning till att information gällande detta inte är lättillgänglig för konsumenter idag. För att på ett enkelt sätt ändå kunna erbjuda denna information till konsumenterna har ett verktyg för att bedöma djuromsorgspolicys hos företag inom livsmedelsbranschen tagits fram. Detta verktyg består av övergripande och djurslagsspecifika välfärdskriterier samt kriterier gällande företagens kontroll av deras djuromsorgspolicy. Välfärdskriterierna grundar sig i vetenskaplig litteratur och vad som kan anses vara viktigt för djurens välfärd enligt denna. Kriterierna gällande kontroll grundar sig i de olika typerna av kontroll som företag inom livsmedelsbranschen använder sig av för att kontrollera sin djuromsorgspolicy. De uppsatta kriterierna speglar där vad som kan anses säkerställa att företagens bestämmelser efterföljs på bästa sätt. Resultatet av bedömningen redovisas i form av ett övergripande betyg, fem delbetyg och en kort text. Verktyget kan inte användas som en bedömning av produktionsdjurens välfärd men det kan indikera en bättre eller sämre välfärd hos dem. Detta eftersom antalet kriterier i verktyget är starkt begränsat och bedömningen endast görs utifrån företagens djuromsorgspolicys.

,

Many people today find animal welfare to be an important issue and it is an issue that is discussed by many. Today most systems in which animals for production are kept compromise animal welfare. Different systems differ in amount and degree of animal welfare issues. However, when animal derived products reach the market consumers find it difficult to distinguish which products are produced by animals with superior welfare. There are certain labelings that indicate better welfare for the animals but for most products such information is not easily accessed. Studies have shown that consumers wish to obtain this information and that they are willing to pay more for animal welfare-friendly products.

Assessing animal welfare is a complex matter and many parameters are of importance. This could be a reason for information concerning animal welfare not being easily obtained for consumers today. To be able to give consumers access to this information in a simple way a tool for evaluation of animal welfare policies in the food industry was developed. This tool consists of general and animal specific welfare criteria and criteria for the companies’ control of their animal welfare policy. The animal welfare criteria are based on scientific literature about factors that are important for animal welfare. The criteria concerning the companies’ control were based on the different types of control that are used by companies in the food industry. The criteria reflect which type of control is believed to ensure that the companies’ animal welfare policies are followed in the best way. The result of the evaluation is presented in one general score, five specific scores and a short text. Due to a quite limited number of criteria in the tool and the fact that the evaluation is based only on the companies’ animal welfare policies, this tool cannot be used to assess the welfare of animals. However, it can be used as an indicator of animal welfare.

Main title:Att bedöma djuromsorgspolicys inom livsmedelsbranschen
Authors:Johansson, Johanna
Supervisor:Gunnarsson, Stefan
Examiner:Röcklinsberg, Helena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:383
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:lantbruksdjur, djurskydd, märkning, välfärd, nötkreatur, fjäderfä, gris, får
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-456
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-456
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2011 07:06
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics