Home About Browse Search
Svenska


Thunberg, Sara, 2011. Skogens konung bakom galler : vilka beteenderelaterade problem upplever djurhållarna? . First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
738kB

Abstract

Älgar (Alces alces ssp) hålls i hägn på flera ställen runt om i Sverige. För att ta reda på hur älgar hålls i hägn skickades en webbaserad enkät ut till 20 ansvariga för älghägn i Sverige. Enkäten innehöll frågor om bland annat hägnstorlek, populationens storlek, upplevda problem med aggression och andra problembeteenden. För att få en djupare förståelse för älgens beteende gjordes även en litteraturstudie.

Enkätsvaren visade på att hägnen var förhållandevis stora och med en varierad miljö. Aggressionsproblem var vanligt förekommande, med aggressiva beteenden riktade såväl mot andra älgar i hägnet som mot människor och fordon. Några övriga beteenderelaterade problem förekom enligt djurhållarna inte.

Enligt enkätsvaren hålls ofta flera älgar i samma hägn, trots att älgar egentligen är solitära djur. Älgars respons på konkurrenter är att driva bort dem. I ett hägn är detta oftast inte möjligt, vilket resulterar i aggressioner. Att hålla älgar i grupp är dock ingen omöjlighet. Om miljön erbjuder stora ytor med siktbarriärer och bra födotillgång bör risken för skador minska och stressen i älggruppen hålls ner. Djurhållare upplevde inte att det förekom några andra beteenderelaterade problem med hägnad älg.

Vi vet inte mycket om älgars beteende i fångenskap, vilket kan göra att det är svårt att avgöra vad som är ett naturligt beteende och vad som orsakas av stress. I framtiden behöver det göras mer beteendestudier av älgar i hägn för att se hur de hanterar fångenskapen.

Main title:Skogens konung bakom galler
Subtitle:vilka beteenderelaterade problem upplever djurhållarna?
Authors:Thunberg, Sara
Supervisor:Skog, Malin
Examiner:Jung, Jens
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:371
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:älg, Alces alces, älghägn, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-438
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-438
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2011 12:48
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics