Home About Browse Search
Svenska


Granlöv, Jonas, 2011. Vill unga skånska lantbrukare växa?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
480kB

Abstract

I Sverige minskar ständigt antalet lantbruksföretag, från mitten av 70-talet fram tills idag har sysselsättningen och realt produktionsvärde sjunkit med ungefär 2% årligen medan
konsumtionsvärde och producerad mängd har stigit. LRF har mot bakgrund av det tagit initiativ till
en Livsmedelsstrategi för att försöka vända den negativa utvecklingen vilket inspirerade mig till
detta ämnesval för uppsats. Om livsmedelsstrategin ska lyckas krävs bland annat att unga företagare
vågar satsa. Målet med arbetet var att genomföra en enkätundersökning bland skånska lantbrukare för
att få svar på hur denna grupp ser på tillväxt, samt vilka parametrar som ses som viktiga för att
öka tillväxten.

I denna studie har en kvantitativ metod använts för att genom en enkätundersökning få en bild av
skånska unga lantbrukares syn på tillväxtbehov i de egna företagen, tillgång på kompetensutveckling
mm. Genom en litteraturstudie undersöks begreppen strategi, tillväxt och entreprenör där till
exempel de utmärkande dragen för en entreprenör kan kopplas samman med resultatet. Där man bland
annat kan se att unga företagare är mer benägna att växa

Resultatet från undersökningen visar att ca 70 % företagen ser ett behov av tillväxt i det egna
företaget. En något större del av företagen avser att öka tillväxten genom volym istället för genom
värdetillväxt.

De vanligaste hindren för tillväxt är faktorer som brist på egen tid, hård konkurrens, dålig
lönsamhet, begränsad tillgång till lämplig arbetskraft samt myndighetsregler, tillståndskrav och
dylikt. Dessa stämmer väl överens med resultatet av undersökningen som visar att det största
hindret är dålig lönsamhet/finansiering, följt av lagar/regler samt på tredjeplats personal.

En slutsats är att för att nå en expansion vare sig det gäller volym- eller värdetillväxt krävs att
företaget är lönsamt. Många saknar vissa delar för att nå en önskad tillväxt men väljer att främst
utbilda sig själv framför att köpa in kompetens.

En annan slutsats är tillgången på mark. Många lantbrukare har markbrist och kan därför inte
expandera. Det stöd som finns idag framkallar inlåsningseffekter, så en översyn av det så kallade
gårdsstödet vore en framgång. Att få en mer produktionsanpassad ersättning vore tillfördel för
expansiva unga lantbrukare.

Main title:Vill unga skånska lantbrukare växa?
Authors:Granlöv, Jonas
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:Nilsson, Jerker
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:tillväxt, unga lantbrukare, unga företagare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-417
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-417
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Agrarian structure
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2011 05:24
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics