Home About Browse Search
Svenska


Björk, Lisa, 2011. Producera mera! : markanvändning i jordbrukslandskapet. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
924kB

Abstract

Jordbrukslandskapet har som främsta uppgift att producera mat och råvaror. En uppgift som kommer att bli allt viktigare i framtiden i takt med att befolkningen ökar. Dagens agrara landskap präglas av ett högeffektivt jordbruk där storskaliga åkerfält sträcker ut sig över våra svenska slätter. ”Odlingshinder”, såsom dikesgrenar eller stenrösen, har för länge sedan undanröjts i förmån för en effektivare livsmedelsproduktion. Som en konsekvens går vi miste om ett kulturlandskap, viktiga biotoper och försämrar möjligheten för ekosystemtjänster.
Jordbrukslandskapet tycks bestå av till synes parallella och delvis motstridiga värden såsom kulturella, socia-la, biologiska och ekonomiska. Värden som styrs och planeras utifrån olika intressen och från skiljda sektorer.
Denna uppsats undersöker hur jordbrukslandskapets olika användningsområden har för relation till var-andra genom att studera hur det agrara landskapet har uppstått och formats. Vidare blickar uppsatsen framåt för att spekulera i vilken roll jordbrukslandskapet kan komma att spela i framtiden. Finns det anledning att tro och satsa på en mer mångfunktionell markanvändning, där jordbrukslandskapet olika värden och användningsområden istället kan få samspela?
Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för jordbruket i sig, samt för dess utvecklingspotential. Målet är att sammanställa fakta som presenterar en övergripande bild över jordbrukslandskapets igår, idag samt diskutera dess alternativa morgondag.

Main title:Producera mera!
Subtitle:markanvändning i jordbrukslandskapet
Authors:Björk, Lisa
Supervisor:Elgåker, Hanna
Examiner:Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Jordbrukets utveckling, mångfunktionell, det agrara landskapets uppkomst, planering, landskapsplanering, mångfunktionell markanvändning, jordbrukslandskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-409
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-409
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2011 09:07
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics