Home About Browse Search
Svenska


Kuckovic, Igor, 2011. Miljöanpassad gravskötsel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta arbete har, med hjälp av personliga intervjuer, jämfört skötsel av gravplatser på två
referenskyrkogårdsförvaltningar. Texten beskriver dessutom huruvida innehavande av ett miljödiplom minskar den negativa miljöpåverkan när den tar upp olika skötselinsatser och skötselmetoder av gravar. För att få en bättre förståelse för vilka skötselinsatser, skötselmetoder och vilka regler som då är aktuella vid gravskötsel gjordes en litteraturstudie. Litteraturstudien avser att beskriva viktiga bestämmelser och avtal, samt att redogöra för
begrepp, gravtyper och gravutformningar som kan påträffas på våra begravningsplatser. Tillsammans klarlägger intervjuerna och litteraturstudien vad en miljödiplomerad kyrkogård är och vilka miljöledningssystem som finns tillgängliga för att kyrkogårdsförvaltningar skall
kunna erhålla miljödiplom. Här exemplifieras även vad mitt referensobjekt har gjort för att kunna erhålla ett miljödiplom. Resultatet visar att miljödiplomeringsprocessen kan göras på olika sätt, i detta arbete redogörs för två miljöledningssystem. Dels Svenska kyrkans miljöcertifiering och dels miljödiplomering enligt göteborgsmodellen. Det framkommer även att ett erhållet
miljödiplom inte gör någon stor skillnad på gravskötsel och dess miljöpåverkan. Det förs en vidare diskussion om vilka skötselmoment och metoder som avviker från ett positiv
miljöperspektiv. Det är dels den direkta miljöpåverkan i användandet av fossilbränslen och bekämpningsmedel. Dels den indirekta miljöpåverkan i användandet av utplanteringsväxter, bevattning och fossilbränslen med mera. Förslag ges på förbättringsåtgärder för Östra
kyrkogården i Malmö och för Norra kyrkogården i Kalmar, samt för gravskötseln i allmänhet.

Main title:Miljöanpassad gravskötsel
Authors:Kuckovic, Igor
Supervisor:Jergmo, Fredrik
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:miljöledningssystem, miljödiplom, gravplatser, gravrättsinnehavare, gravskötsel, kyrkogårdsförvaltning, ekologisk miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-413
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-413
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2011 11:31
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics