Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Camilla, 2011. The major food trees of the Angola black-andwhite colobus (Colobus angolensis palliatus) in Diani Forest, Kenya. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
336kB

Abstract

The Angola black-and-white colobus (Colobus angolensis palliatus) is a subspecies of Colobus angolensis inhabiting fragmented forests in coastal Kenya and Tanzania. C. angolensis is regarded as Least Concern in the red list of IUCN because its populations are abundant. However, the populations of C. a. palliatus are relatively isolated from each other and their habitats are constantly undergoing deforestation which makes this subspecies vulnerable to extinction. In 2001, the estimated number of Angola black-and-white colobus in Kenya was 3100 to 5000 individuals confined to the forests of the Kwale District. The Diani Forest is an unprotected forest in the district and has been highlighted as a key habitat for future Angola black-and-white colobus conservation. There are few observations on C. a. palliatus and to conserve this subspecies more information is needed.

The aim of this study was to investigate which tree species that the Angola black-and-white colobus forages from in the Diani Forest. Observations were carried out on four troops during eight days between 25th of March and 2nd of April 2011. The recording method being used was instantaneous sampling with an interval of one minute. In each study session, two focal animals were observed and registrations were made on the monkey´s behaviour and position as well as utilized tree species. When the monkey was feeding, the food tree species and the food item were also recorded.

In total, the Angola black-and-white colobus foraged from 42 tree species in the observed sites of the Diani Forest. The major food trees were Adansonia digitata, Adenanthera pavonina, Bougainville spectabilis, Delonix regia, Hunteria zeylanica, Lecaniodiscus fraxinifolius, Lannae welwitschii, Pithecellobium dulce, Trichilia emetica, and Zanthoxylum chalybeum. The subspecies ate a high proportion of mature leaves (35.4 %) followed by flowers (27.6 %), young leaves (21.1 %), fruits (9.5 %), unidentified leaves (4.1 %) and other food items (2.3 %).

The results from this study show that the Angola black-and-white colobus is primarily folivorous since more than 50 % of its diet is composed of leaves. However, previous studies have shown that the dietary composition of Colobines varies between habitats, seasons and years and it is therefore difficult to draw any conclusions from this minor study. Future observations on the feeding ecology of Colobus angolensis palliatus should be performed on more troops of monkeys in different forest habitats during long time periods to achieve more accurate information on monkey diets and thereby better conserve the subspecies and its habitats in Diani Forest. In addition, the nutritional quality of consumed plant parts should be examined. The results of this study are based on few observations during a short time period and should therefore be interpreted cautiously.

,

Den angolanska svartvita colobusapan (Colobus angolensis palliatus) är en underart till Colobus angolensis och lever i fragmenterade skogar längs Kenyas och Tanzanias kuster. C. angolensis är klassad som Livskraftig på IUCN:s rödlista eftersom populationerna är stora. Populationer av C. a. palliatus är dock isolerade från varandra och habitaten skövlas ständigt vilket gör underarten sårbar. År 2001 var antalet angolanska svartvita colobusapor i Kenya mellan 3100 och 5000 individer vilka lever i skogarna i Kwale District. Diani Forest är en oskyddad skog i distriktet och anses vara ett nyckelhabitat för framtida bevarandeinsatser för underarten. Det finns dock bara ett fåtal studier på C. a. palliatus och för att kunna bevara denna underart behövs mer information.

Syftet med denna studie var att undersöka vilka trädarter som äts av den angolanska svartvita colobusapan i Diani Forest. Observationer utfördes på fyra trupper under åtta dagar mellan den 25:e mars och 2:a april 2011. Den registreringsmetod som användes var momentanregistrering med ett intervall på en minut. I varje observationspass studerades två fokaldjur och registreringar utfördes på apornas beteende, position och vilken trädart som användes. När aporna åt registrerades även födoträd och äten växtdel.

Aporna åt från totalt 42 trädarter i det studerade området av Diani Forest. De tio viktigaste födoträden var Adansonia digitata, Adenanthera pavonina, Bougainville spectabilis, Delonix regia, Hunteria zeylanica, Lecaniodiscus fraxinifolius, Lannae welwitschii, Pithecellobium dulce, Trichilia emetica och Zanthoxylum chalybeum. Aporna åt en hög andel mogna blad (35.4 %) följt av blommor (27.6 %), unga blad (21.1 %), frukt (9.5 %), oidentifierade blad (4.1 %) och andra växtdelar (2.3 %).

Min studie visar att den angolanska svartvita colobusapan huvudsakligen är en bladätare eftersom mer än 50 procent av dieten utgörs av blad. Tidigare studier har dock visat att dieten hos colobusapor varierar mellan habitat, årstid och år och det är därför svårt att dra några slutsatser från denna enkla studie. Framtida observationer på födobeteende hos C. a. palliatus bör genomföras på flera trupper i olika skogshabitat under långa tidsperioder för att få fram mer tillförlitlig information om apans diet och därmed på ett bättre sätt kunna bevara underarten och dess habitat i Diani Forest. Därtill bör näringsinnehållet i ätna växtdelar undersökas. Resultatet från denna studie är baserat på ett fåtal observationer under en kort tidsperiod och bör därför beaktas med försiktighet.

Main title:The major food trees of the Angola black-andwhite colobus (Colobus angolensis palliatus) in Diani Forest, Kenya
Authors:Jansson, Camilla
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Palmgren-Karlsson, Carina
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:365
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:colobus, monkey, feeding behaviour, digestive tract, tree
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-404
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Animal ecology
Animal physiology - Nutrition
Language:English
Deposited On:29 Jun 2011 12:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics