Home About Browse Search
Svenska


Sernert, Henriette, 2011. Attacks on humans in Sweden by bear, wolf, lynx, wolverine, moose and wild boar in relation to Swedes’ fear for these animals. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
515kB

Abstract

It is not easy to understand people’s fears since they are not always a logical reflection of the danger in certain situations. This study is an attempt to give a scientific view of the potential danger that certain animals in Sweden pose and compare this to Swedes’ fear of these animals.

A report shows that Swedes’ have a certain amount of fear for being attacked by a wild animal in the forest and this fear has increased for certain animals over the last years. It would therefore be of interest to see if this fear is warranted and if the most feared animals are the ones that pose the biggest threat.

In comparison with other dangers in our society none of these animals seems to pose any considerably large threat to us. Brown bear, wild boar and moose are the ones that could be considered as a threat, if any, because these are the ones that from time to time attack humans.

This study is meant to inspire more scientific research about fear and attacks from different animals and hopefully lessen some of the fear that exists for these animals. Also to elucidate the problem about being afraid of getting attacked and recommend more information about these animals, the danger they pose and how to behave when meeting them in the forest.

,

Människors rädsla kan ibland vara svår att förstå, speciellt när den inte är proportionerlig med den verkliga fara som en situation kan utgöra. Denna studie är ett försök till att ge en vetenskaplig bild över potentiella faror som vissa av våra svenska djur kan utgöra för oss människor och jämföra det med den rädsla som finns för dessa djur.

En rapport från Sverige visar att det idag finns en rädsla för att bli attackerad av vilda djur i skogen och att denna rädsla har ökat under senaste åren. Det är därför av intresse att se om denna rädsla är befogad i förhållande till hur många attacker som sker och om den art som ligger till grund för mest rädsla är den art som utgör det största hotet.

I jämförelse med andra faror i vårt samhälle kan inga av dessa djur ses som något större hot mot oss människor. Rädsla för björn, vildsvin och älg är den rädsla som i vissa fall kan vara befogad då det i sällsynta fall händer att dessa djur attackerar människor.

Denna studie är ämnad till att inspirera till mer vetenskaplig forskning om rädsla och attacker från olika djur samt förhoppningsvis minska rädslan som finns för dessa djur. En ytterligare förhoppning är att belysa problemet med rädsla för attacker och föreslå att det sprids mer information om dessa djur, vilka risker som finns och hur man ska agera vid ett möte i skogen.

Main title:Attacks on humans in Sweden by bear, wolf, lynx, wolverine, moose and wild boar in relation to Swedes’ fear for these animals
Authors:Sernert, Henriette
Supervisor:Jung, Jens and Ljung, Per
Examiner:Isaksson, Daniel
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:381
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:attack, fear, brown bear, Ursus arctos, wolf, Canis lupus, lynx, Lynx lynx, wolverine, Gulo gulo, moose, wild boar, Alces alces, Sus scrofa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-397
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-397
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:29 Jun 2011 09:48
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page