Home About Browse Search
Svenska


Nordlinder, Sarah, 2011. Beteendeskillnader mellan könen och inhysningens inverkan på vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) på Nordens Ark. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
888kB

Abstract

Vitryggig hackspett är Sveriges mest hotade hackspettsart. Som en del i bevarandearbetet bedrivs avel, uppfödning och utsättning av arten. Avel av vitryggig hackspett sker på Nordens Ark men reproduktionsframgången har varit varierad. Syftet med denna studie var att undersöka om några beteendeskillnader mellan könen förelåg vilka skulle tyda på att honorna är mer stressade i fångenskap än hanarna, vilket tidigare studier visat tendenser på. Vidare var även syftet att jämföra beteenden mellan fåglarna i två olika inhysningssätt för att se om individerna i den ena eller andra hållningen visar tecken på en högre nivå av stress. Inhysningssätten som jämfördes var burar (3x6m) vilka angränsade till varandra samt större helt fristående voljärer (ca.9x9m). Studien utfördes på tio stycken par av vitryggig hackspett där position och beteende registrerades kontinuerligt genom fokaldjursobservation under fem minuters observationspass. Resultaten stödjer ej prediktionen att honorna skulle vara mer stressade än hanarna, dock kunde tydliga beteendeskillnader påvisas mellan fåglarna i de olika inhysningssätten. Förutom att de vitryggiga hackspettarna i burarna uppvisade stereotypa flygmönster bytte de även position, trummade och landade i inhägnadens galler oftare än de voljärhållna fåglarna. De ägnade dessutom betydligt mer tid åt förflyttning. Utifrån dessa resultat drogs slutsatsen att individerna i burarna var mer stressade. Därför föreslås att inga individer av vitryggig hackspett bör hållas i dessa intill varandra liggande burar eftersom det påverkar fågelns välfärd negativt, troligtvis i sådan utsträckning att häckningen därav uteblir.

Main title:Beteendeskillnader mellan könen och inhysningens inverkan på vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) på Nordens Ark
Authors:Nordlinder, Sarah
Supervisor:Isaksson, Daniel and Lithander, Leif
Examiner:Skog, Malin
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:357
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-398
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-398
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2011 11:14
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics