Home About Browse Search
Svenska


Scharin, Isabelle, 2011. Trypanosomiasis betydelse för boskapshållning och vilda djur i Afrika. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
431kB

Abstract

Trypanosomiasis hos djur, Nagana, är ett problem för djurhälsa och ekonomi i stora delar av Afrika. Sjukdomen orsakas av parasiten trypanosoma som sprids mellan vilda och tama djur och människor via tsetseflugor. Den orsakar nedsatt produktion och ökad dödlighet. Många olika åtgärder vidtas för att motverka problemet, både storskaligt och lokal nivå. Dessa kan bestå i både kontroll av tsetseflugorna och bekämpning av parasiten direkt. Olika metoder att bekämpa sjukdomen är bland annat flugfällor, sprayning med insekticider, behandling av boskap och att användning av resistenta boskapsraser. Kontrollen av sjukdomen misslyckas ofta på grund av okunskap om behandlingsmetoder och dosering, dåliga diagnostiseringsmetoder och bristande samarbete mellan afrikanska länder. Om man skulle lyckas kontrollera sjukdomen uppstår ett annat problem. Det skulle eventuellt innebära ett hot mot Afrikas natur och djurliv. Detta eftersom områden som i dagsläget på grund av smittan är otillgängliga, skulle kunna bli utsatta för exploatering av människor och boskap om sjukdomen försvann.

,

The animal form of Trypanosomiasis, Nagana, is a problem for animal health and economy in big parts of Africa. The disease is caused by the parasite trypanosoma, which is spread between wild and domestic animals and humans through tsetse-flies. This causes decrease in production and increased mortality. Many different measures can be taken to reduce the problem, both in large and small scale. The measures can be pointed towards the tsetse-flies or the trypanosoma-parasite. Different methods of fighting the disease consists of inter alia flytraps, spraying with insecticides, treatment of cattle and use of resistant breeds of cattle. The control of the disease often fails due to ignorance about treatment methods and lacking of cooperation between African countries. If success in controlling the disease would be achieved, another problem occurs. It would possibly imply a threat to Africa’s nature and wild animal life. This is because of that areas now infested by tsetse and therefore inaccessible could be exploited by humans and cattle if the disease disappeared.

Main title:Trypanosomiasis betydelse för boskapshållning och vilda djur i Afrika
Authors:Scharin, Isabelle
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:78
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Trypanosomiasis, nagana, boskap, Afrika, tsetse, vilda djur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-392
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-392
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Pests of animals
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2011 13:43
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 18:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics