Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Anders, 2011. Utvärdering och analys av drivningsentreprenörer utifrån offentlig ekonomisk information. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Representanter för drivningsentreprenörerna i Sverige har länge påtalat en sviktande lönsamhet för drivningsentreprenörerna. Denna studie söker svar på hur de stora köparna av drivningstjänster arbetar med analys och värdering av sina sysselsatta drivningsentreprenörer. Studien fokuserar på den information som kan inhämtas från offentlig finansiell information.

Studien omfattar tio av de största köparna av drivningstjänster i Sverige. Dessa har genom en kvalitativ ansats intervjuats i ämnet. För att åskådliggöra de tillvägagångssätt samt drivningsentreprenörernas ekonomiska status presenteras även en samling nyckeltal baserat på 400-437 drivningsentreprenörer.

Studien visar att det råder en stor skillnad i hur de stora köparna av drivningstjänster arbetar med analys och värdering av sina drivningsentreprenörer utifrån offentliga årsredovisningar och nyckeltal. Alla i studien tillfrågade organisationen har tillgång till sina entreprenörers nyckeltal. Dock råder det stora skillnader i hur denna information används. Majoriteten av de tillfrågade drar inga större slutsatser utifrån denna information. En organisation uppvisar en särklass i arbetet med analys och värdering utifrån offentlig ekonomisk information. Denna organisation analyserar årligen samtliga drivningsentreprenörers årsredovisningar och producerar själva sina entreprenörers nyckeltal. Organisationen är också den enda att ha fastställda intervall för olika nyckeltal inom vilka entreprenörerna bör ligga för att vara lönsamma. Unikt för denna organisation är också att de kombinerar produktionsnyckeltal med ekonomiska nyckeltal. Studien visar också att de organisationerna som arbetar mest med analys och bedömning utifrån årsredovisningar hyser en större tilltro till informationen som detta arbete ger.

I studien har det framgått att de stora köparna av drivningstjänster väljer att studera följande nyckeltal: Avkastning eget kapital, Avkastning totalt kapital, Rörelsemarginal, Omsättning per anställd, Personalkostnader i relation till omsättning, Soliditet, Kassalikviditet, Förändring av nettoomsättning, Förändring av antal anställda och Vinstmarginal. Det är också dessa nyckeltal som presenteras för de entreprenörer som sysselsätts av de i studien ingående organisationerna. Nyckeltalen från 2007 baseras på 400 företag, nyckeltalen från 2008 baseras på 424 företag och nyckeltalen från 2009 baseras på 437 företag. Att denna siffra varierar beror på att leverantören av nyckeltalen ej haft information från alla företag för alla år samt att ett antal företag inte haft några anställda under vissa år.

Studien visar att det krävs justering av årsredovisningen för att ge tillförlitlig information och nyckeltal. Ingen organisation använder sig av någon typ av modell vid analys och bedömning av drivningsentreprenörer. Jag föreslår att DuPont-modellen kan användas som ett verktyg i detta arbete. Modellen är lättöverskådlig och medger simuleringar av olika strategiska beslut som både den enskilda entreprenören och de stora köparna av drivningstjänster kan dra nytta av.

Main title:Utvärdering och analys av drivningsentreprenörer utifrån offentlig ekonomisk information
Authors:Carlsson, Anders
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Bohlin, Folke
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:79
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Drivningsentreprenörer, entreprenörer, lönsamhet, nyckeltal, årsredovisning, analys, bedömning, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-385
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2011 06:29
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page